Anasayfa Servet-i Fûnun Edebiyatı Servet-i Fûnun Sanatçıları

YGS - LYSServet-i Fûnun Sanatçıları
Türk Edebiyatı - Servet-i Fünun Edebiyatı

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI SANATÇILARI

TEVFİK FİKRET

(1867-1915)

1-Şiirlerinde ferdi konuları işlemiştir.

2-Servet-i Fünun dergisi dışında yazdıkları şiirlerinde toplumsal konuları işlemiştir.

3-Ferdiyetçilikten toplumculuğa kayan bir sanat anlayışı vardır. (1901-1915- Toplumcu sanat anlayışı)

4-Toplum için sanat anlayışıyla yazdığı şiirlerinde, hürriyet ve medeniyet temalarını işlemiştir.

5-Aruzu Türkçe’ye başarıyla uygulamıştır.

6-Serbest müstezatı geliştirmiş, sone ve terza- rima nazım şekillerini kullanmıştır.

7-Şiirde dil ve ahenge büyük önem verir.

8-Şekil yönüyle parnasizmin tesirindedir.

9-Süslü, sanatlı bir anlatımı vardır. Şiirlerinde ses ve resmi birleştirmiş, tablo gibi şiirler yazmıştır.

10-Servet-i Fünun şiirinin üstadı kabul edilir.

11-‘’Tabiat ve aile sevgisi ‘’ temalarını sıklıkla işlemiştir.

12-Şiiri düzyazıya yaklaşmıştır.. Manzum hikayeler yazmıştır.

13-Şiirde ses güzelliğine önem vermiştir.

Şiirleri: Rübab-ı Şikeste, Doksan Beşe Doğru, Tarih-i Kadim, Haluk’un Defteri, Şermin, Rübabın Cevabı’ dır.

NOT: Şermin isimli şiir kitabındaki şiirlerini hece vezniyle yazmıştır. Bu şiirlerin hepsi çocuk şiirleridir.

CENAP ŞAHABETTİN

(1870-1934)

1-Asıl mesleği doktorluktur.

2-Fransız sembolistlerin etkisindedir. (Türk edebiyatına sembolizmi getiren sanatçıdır.)

3-Şiirde ahenk oluşturmaya çalışır, kelimeleri müzikal değerlerine göre seçer.

4-Dili süslü ve ağırdır. Bolca sıfat tamlaması kullanır.

5-Serbest müstezatı kullanmıştır. Bir şiirde birden fazla vezin kullanır.

6-‘’Sanat için sanat’’ görüşünü benimser.

7-Aşk ve tabiat temalarını işler. (Çok güzel betimlemeler yapmış, tabiat olaylarını hareketliliği içinde vermiştir. Elhan-ı Şita şiirinde olduğu gibi..)

8-Şiirlerinde iç dünyayla dış dünyayı birleştirip bir kompozisyon halinde sunar.

9-Düz yazıları çok ünlüdür.

10-O güne kadar kullanılmayan yeni hayaller, teşbih ve istiareler kullanmıştır.

Eserleri: Şiirlerini kitap halinde bastıramamıştır. Sonradan Evrak-ı Leyal ismiyle basılmıştır.) Ancak askeri tıbbiyedeyken yazdığı şiirlerini Tamat adlı şiir kitabında toplamıştır.

Gezi türü :Hac Yolunda, Avrupa Mektupları ve Suriye Mektupları

Diğer Nesir Eserleri: Nesr-i Harp, Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Sulh’tur.

Yalan ve Körebe de tiyatrolarıdır.

Tiryaki Sözleri adlı eserinde vecizelerini (özdeyişleri) toplamıştır.

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

(1867-1945)

1-Avrupai anlamda ilk roman yazarıdır. (Modern Türk romanının kurucusudur.)

2-Eserlerinde realizmin tesiri vardır.

3-Süslü, sanatlı, ağır bir dili vardır; fakat dili başarıyla kullanır.

4-Alışılmıştan farklı bir cümle düzeni vardır.

5-Kahramanları, aydın kişilerden oluşur. Bunları yaşadıkları çevreye uygun olarak anlatır.

6-Romanlarında olaylar yalnız İstanbul’da geçerken, hikayelerinde Anadolu ve köylerde geçer.

Eserleri: Romanları: Sefile, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar, Aşk-ı Memnu

Hikayeleri: İzmir Hikayeleri, Aşka Dair, Onu Beklerken, Kadın Pençesi, Bir Muhtıranın Son Yaprakları, İhtiyar Dost, Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Ferhunda Kalfa, Bir Yazın Tarihi

Hatıra: Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hatıra

Deneme: Sanata Dair

Tiyatro: Kabus, Füruzan, Fare

Mensur Şiirler: Düzyazı-şiir karışımı yazılarının toplandığı eseridir.

MEHMET RAUF

(1875-1931)

1-Roman, hikaye ve tiyatro türünde eserler vermiştir.

2-Romantik duyguları, hayalleri ve aşkları işlemiştir.

3-Eserlerinde sosyal hayata pek yer vermemiştir. (İçe dönük, bireysel konuları ele almıştır.)

4-Psikolojik tahlillere büyük önem verir. Ruh tahlillerinde de başarılıdır.

5-İlk psikolojik roman yazarıdır. Eylül isimli eserinde yasak aşkı konu alır. Romanın şahıs kadrosu dardır.

6-Halit Ziya’nın etkisinde kalmış; ancak ondan daha sade ve daha zayıf eserler vermiştir.

Eserleri: Romanları: Eylül, Genç Kız Kalbi, Son Yıldız ,Define, Kan Damlası, Ferda-yı Garam, Karanfil ve Yasemin, Böğürtlen

Hikayeleri: Aşıkane, Son Emel, Bir Aşkın Tarihi, Üç Hikaye, İntizar, Kadın İsterse

Tiyatro: Pençe, Cidal, Sansar

Mensur şiirleri: Siyah İnciler

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN

(1874_1957)

1-Hikaye ve romanlarında gözleme yer veren, tasvir ve tahlillerde derinleşmeyen gerçekçi bir yazardır.

2-Dili sade, anlatımı özenti ve süsten uzaktır.

3-Eski edebiyata karşı batı edebiyatını savunur.

4-Hikaye, roman, eleştiri yazarı ve gazeteci olarak bilinir.

Eserleri: Hikayeleri: Hayat-ı Muhayyel, Niçin Aldatırlarmış?, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri

Romanları: Nadide, Hayal içinde

Anıları: Edebi Hatıralar, Malta Adasında, Meşrutiyet Hatıraları, Siyasi Anılar

Servet-i Fünun döneminde yazdığı eleştirilerini de Kavgalarım adlı eserinde toplamıştır.

TOPLULUK DIŞINDAKİ SANATÇILAR

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

(1864-1944)

1-Naturalizmin temsilcisidir.

2-Ahmet Mithat geleneğini sürdürür. (Popüler Halk edebiyatı)

3-Dili sadedir.

4-Kahramanlarını çevrelerinin diliyle konuşturur.

5-Eserlerinde taklitlere yer verir.

6-İstanbul’un  iç mahallelerindeki hayat tarzını hikaye ve romanlarında karikatürize eder. Bu yönüyle sokağı edebiyata getiren sanatçı kabul edilir.

7-Gözleme ve çevre tasvirine büyük önem verir.

8-Romanlarında sosyal tenkide yer verir.

9-Romanları teknik yönde kusurludur.

10-Romanlarında gereksiz bilgiler verir.

11-Romanın akışını keserek araya girer.

(Ahmet Mithat Efendi ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ı karşılaştırabilirsiniz.)

Eserleri: Romanları: Şık, Şıp Sevdi, Mürebbiye, Metres, Tesadüf, Ben Deli Miyim?, Nimetşinas, Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç, İffet, Billur Kalp, Gülyabani, Cadı, Kesik Baş

Hikayeleri: Kadınlar Vaizi, Tünelden İlk  Çıkış, Katil Buse

MEHMET AKİF ERSOY(1873-1936)

1-İstiklal Marşı şairidir.

2-Dini şiirleri ve manzum hikayeleri ile tanınır.

2-Türk şiirine gerçek realizmi getirmiştir.

3-Aruzu Türkçe’ye büyük bir ustalıkla uygular.

4-Nazım nesre yaklaşmıştır. (Manzum hikayeler yazmıştır.)

5-Dini lirizm, şiirinin özelliğidir.

6-Gözlem önemlidir. Eserlerinde canlı tablolar çizer,şiirinin konularını günlük olaylardan alır.

7-Toplum İçin sanat anlayışıyla şiirlerini yazmıştır.

Eserleri:Tüm şiirlerini Safahat adlı kitapta toplamıştır. Kitabın bölümleri: Safahat, Süleymaniye Kürsüsünden, Hatıralar, Asım, Gölgeler’dir.

AHMET RASİM

(1864-1932)

1-Şiir, öykü, tarih ve bilim konularında eserler yazmıştır.

2-Renkli, canlı bir anlatımı vardır.

3-Eserlerinde İstanbul’u özellikle de Bey-oğlu’nu anlatmıştır.

4-Kısa ve canlı bir cümle yapısı vardır.

5-Yazılarını dönemindeki bütün yayın organlarına göndermiştir.

6-Romanları teknik ve dil yönünden iyi değildir. Dili yapmacıklı ve ağırdır.

Eserleri: Fıkraları: Şehir Mektupları, Eşkal-i Zaman, Cidd-ü Mizah, Gülüp Ağladıklarım

Anıları: Falaka, Gecelerim, Muharrir Şair Edip, Fuhş-i  Atik

Hikayeleri: Güzel Eleni, Meyl-i Dil, Hamamcı Ülfet, İki Günahkar

Tarih: Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi


 

Öğretmen - Öğrenci Girişi