Anasayfa Lys Uzmanlar LYS Edebiyat ve Coğrafya sorularını değerlendirdi

YGS - LYSUzmanlar LYS Edebiyat ve Coğrafya sorularını değerlendirdi
YGS - LYS - LYS

LYS Edebiyat sorularının değerlendirilmesi

LYS EDEBİYAT SORULARI A KİTAPÇIĞI DEĞERLENDİRMESİ

1. B Deyim anlamlarını kavrama,

2. A Mecaz anlamları ve benzetmeleri anlamlandırabilme,

3. C Neden-sonuç cümlelerini seçebilme,

4. D Özetleme cümlelerini tanıma,

5. B Yapım ve çekim eklerini ayırt edebilme,

6. E Fiilimsileri seçebilme, görevlerini belirleme,

7. C Cümleyi anlamca, yapıca tanıma,

8. A Yer yön belirteci

9. D Uygun noktalama işaretlerini koyabilme,

10. B Yazım yanlışı bulma,

11. E Parçayı uygun cümleyle tamamlama,

12. A Tanım cümlesini seçebilme,

13. C Sözde soru cümlesi,

14. B Olasılık cümlesini seçebilme,

15. E Düşünceyi geliştirme yollarını seçebilme,

16. A Parçayı tamamlayan en uygun cümleyi seçebilme,

17. D Metindeki ayrıntıları ve yan anlamları seçebilme,

18. B Yardımcı düşünceleri seçebilme,

19. C Yardımcı düşünceleri seçebilme,

20. A Yardımcı düşünceleri seçebilme,

21. E Söz sanatlarını tanıyabilme,

22. B Düz anlatımla sanatlı söyleyişi ayırt edebilme,

23. A Şiirde temayı belirleyebilme,

24. D Şiirsel bir metnin özelliklerini tanıyabilme,

25. C Bir edebi eserin zamanla anonimleşmesi, edebi kavramların yerli yerinde kullanılması,

26. A Göstermeye dayalı edebi türlerin özelliklerini tanıyabilme,

27. B Edebi türler ve belirgin özelliklerini tanıyabilme,

28. D Nazım şekillerini ve uyak şemalarını ayırt edebilme,

29. E Nazım türü ve kafiye seçebilme,

30. C Coşku ve heyecan anlatan metinlerin özelliklerini karşılaştırmalı olarak belirleyebilme,

31. A Geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini seçebilme,

32. B Edebi dönemlerin özelliklerini ayırt edebilme,

33. E Nabi’nin şiirimizdeki özgün yeri,

34. D Edebi dönemlerde zihniyetin şiire yansıması ve dönem özelliklerini tanıma,

35. C Tanzimat dönemi tiyatro eserlerinde işlenen konular,

36. B Edebiyatımızın değişik dönemlerine damgasını vuran sanatçıları tanıyabilme,

37. E Edebiyatımızın hangi dönemlerinde hangi akımların etkili olduğu,

38. C Tevfik Fikret’in eserlerinde kullandığı dil ve üslup özellikleri,

39. A Namık Kemal’in edebiyatımızda öncü rolü,

40. D Eser- tür eşleştirmesi

41. C Şairler, topluluklar ve akımlar eşleştirmesi,

42. E Yarlarımız ve eserlerinde ağırlıklı olarak işledikleri konular, duyarlılıklar,

43. A Aruz ile Türkçeyi en iyi kaynaştıran şairlerimiz,

44. B Yazarlarımızın eserlerindeki belirgin özellikleri,

45. C Sanatçı-dönem eşleştirmesi,

46. D Sanatçı, konu, eser eşleştirmesi,

47. A Romancılarımızı ve işlediği konuları seçebilme,

48. C Romanlarımızda işlenen belirgin konular,

49. B Edebiyatımızdaki önemli romanlar, konuları ve yazarı,

50. E Şairlerimiz ve dil konusunda takındıkları tutum,

51. C Şairlerimiz ve belirgin özellikleri hakkında fikir sahibi olma,

52. A Romancılarımız ve eserleri, özellikleri konusunda bir eşleştirme,

53. E Bir edebi metnin dil ve anlatım özelliklerini belirleyebilme,

54. D Olay ve durum öykücülerimizi tanıyabilme,

55. A Modern hikâye ve romanda belirgin özellikler,

56. B Edebi akımların genel özelliklerini belirleyebilmeye ilişkin sorulardı.

 

 

 

Not: Soruların birçoğunun önceki dönemden farklı olarak ders kitabından olduğu yani müfredat dışı soru sorulmadığı görülüyor. Bazı soruların eskiyi anımsattığı fakat yeniye uyarlandığı anlaşılıyor.

Sorular liselerimizde işlenen edebiyat dersleri konularına uygundu. Yanlış soru yok. Edebi akımlarla doğrudan ilgili soru bir tane; ama bazı sorular da edebi akımların dolaylı olarak bize yansımasını içeriyordu.

 

1.Müfredata uygun ve kolay sorulardı.

2.Konu dağılımı uygundu.

3.Açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmiş sorulardı.

4.Bilginin yanında güncellik ve genel kültüre önem verilmiş.

 

Sonuç:Çalışan güncel konularla ilgilenen soruyu dikkatle okuyan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınavdı.

 

Bu yıl ilk kez uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonu başladı. Ülkemizde 1974 yılından bu yana uygulanan üniversite giriş sınavının en farklısı olan LYS, adayların farklı günlerde yapılan oturumlarda faklı testleri çözmelerini hedefliyor.

 

LYS-3, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınava 635 bin aday girdi. 2 bin 22 binada, 30 bin 557 salonda yapılan sınavda 92 bin 515 kişi görev aldı. Tek oturumda gerçekleştirilen sınav, 120 dakika sürdü. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri yer aldı. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika, Coğrafya-1 testinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavlarda her test için ayrı soru kitapçığı bulunacak ancak tek cevap kâğıdı kullanılacak. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanırken ve diğer teste ait soru kitapçıkları dağıtılırken ara verilmeyecek.


Ayrıca bu sınavlarda adaylara her ders için farklı kitapçık ve farklı süre veriliyor. Böylece hem şans faktörü azaltılıyor hem de farklı derslerin farklı oranlarda katkısı kullanılarak 12 çeşit puan üretiliyor. Böylelikle işletme bölümüne yerleşmek isteyen aday daha çok matematik, geometri çözerken, psikoloji bölümüne yerleşmek isteyen aday daha fazla edebiyat ve coğrafya çözüyor.

''ÖSYM'nin sorularında olarak bizim beklediğimizden farklı bir soru ile karşılaşmadık. Biz de dershanede uyguladığımız sınavlarda 18-20 soruyu dil anlatım sorusu olarak öğrencilerimizin karşısına çıkardık. İlk 20 soruda müfredatın dışına çıkılmadı. Tüm programı yoklamaya yönelik sorular sorulmuştur. 36 soru Türk Edebiyatı dersini yoklayan sorulardan oluşturulmuştur. Çok uç noktalara değinilmediğini söyleyebiliriz. Ancak terimlerde edebi terimlere ağırlık verildiği de görülmektedir. Çok uç noktada olarak tanımlanabilecek bir soru yok.

 

Genel olarak bakıldığında LYS edebiyat   sınavı beklendiği gibi 10. , 11. ve 12. sınıf müfredatına dayalı, bilgi ve bilgiyi kullanma durumunu sorgulayan sorulardan oluşmuştur. LYS’nin geçmiş yıllarda yapılan ÖSS’den farklı olduğunu ve ÖSS’nin 2. bölümünden gerek kapsam gerekse soru sayısı olarak farklılıklar gösterdiğini belirtmiştik. Hem LYS–1 hem LYS–4 hem de LYS-3 uygulaması gösterdi ki LYS;

 

1-9.sınıftan 12. sınıf sonuna kadar bütün müfredat LYS’ de kapsanmaktadır. Bu da öğrencilerin hazırlık sürecinde konular arasında ayrım yapmaksızın hazırlanmaları gerektiğini gösteriyor.

2-LYS’de sorulan soruların kapsamı bütün müfredattır. Bu da gerek okulda gerekse dershanelerde müfredatın eksiksiz olarak öğretilmesini gerektirmektedir.

3-Öğrencilerin lise son sınıfta okullardan koparak rapor almalarının sakıncalı olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle matematik sınavında lise son sınıfın ikinci yarıyılından fazla sayıda soru çıkması öğrencilerin okul devamsızlığının sakıncalarını ortaya çıkarmıştır.

4- LYS’de sınavların farklı günde ve parçalanmış olması hem kaygıyı azaltmış hem de öğrencilerin daha başarılı olmasının önünü açmıştır.


 

Öğretmen - Öğrenci Girişi