Anasayfa Sınavlar Kitap sınavları (roman-hikaye) Vatanan adanan ömür soru ve cevapları - Mehmet Akif Ersoy

YGS - LYSVatanan adanan ömür soru ve cevapları - Mehmet Akif Ersoy
Sınavlar - Kitap sınavları (roman-hikaye)

Vatanan adanan ömür soru ve cevapları - Mehmet Akif Ersoy

 

 

1. “Mehmet Akif'in hayatı eserlerinden de büyük bir şiirdir.” sözü kime aittir?

 

A) Mithat Cemal Kuntay

B) Süleyman Nazif

C) Enver Paşa

D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Eşref Sencer Kuşçubaşı

 

 

2. Romanın başında anlatılan hikayede Mehmet Akif hangi hayvana benzetilmiştir?

 

A) Aslan

B) Kurt

C) Koyun

D) At

E)Keçi

 

 

3. Baştaki hikâyede kendisinden bahsedilmeyen hayvan hangisidir?

A) Aslan

B) Tilki

C) Kurt

D)Eşek

E)Koyun

 

 

 

4. Mehmet Akif’in güreşip yendiği çocuk kimdir?

 

A) Yahudi Abraham

B) Ermeni Agop

C) Alman Hans

D) Ermeni Abraham

E) Yahudi Agop

 

 

5. Enver Paşa’nın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Harbiye Nazırı

B) Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili

C) Başkumandan Vekili

D) Harbiye Nazırı ve Dışişleri Bakanı

E) Dışişleri Bakanı ve Başkumandan Vekili

 

 

6. “Edirne Fatihi” kimdir?

 

A) II. Abdülhamid

B) Mithat Paşa

C) Enver Paşa

D) Cemal Paşa

E) Gazi Muhtar Paşa

 

 

7. II. Abdülhamid nereye sürgüne gönderilmiştir?

 

A) Bursa

B) Magosa

C) Selanik

D) Üsküp

E)Varna

 

 

8. Almanlardan alınıp Türk ismi verilen iki savaş gemisinin ismi nedir?

 

A) Yavuz ve Fatih

B)Fatih ve Midilli

C)Yavuz ve Midilli

D)Yavuz ve Kanuni

E)Kanuni ve Midilli

 

 

 

9. Almanya’dan alınan gemiler Rus limanlarını ne zaman bombalamıştır?

 

A)Ramazan Bayramında

B) Kurban Bayramında

C) Kabotaj Bayramında

D) Yeni yılda

E)Ramazanda

 

 

10. Mehmet Akif, hangi kurumun görevlendirmesiyle Almanya’ya gitmiştir?

 

A) Vatanseverler Birliği

B) Anadolu Birliği

C)Milli İstihbarat

D)Teşkilat-ı Mahsusa

E)Özel Birlik

 

 

 

11. Mehmet Akif’in Almanya’da gördüğü spor türü hangisidir?

 

A) Karate

B) Judo

C) Güreş

D) Jio-Jit-Su

E)Kungfu

 

 

 

 

12. Mehmet Akif, Almanya’ya kiminle beraber gitmiştir?

A) Şeyh Salih El-Şerif Tunusî

B) Enver Paşa

C) Eşref Sencer

D) Hasan Basri

E)Abbas Halim Paşa

 

 

13. Mehmet Akif’in esas mesleği nedir?

A)Doktorluk

B)Gazetecilik

C)Veterinerlik(Baytarlık)

D)Öğretmenlik

E)Mühendislik

 

 

 

14. Araplar’ın kendisine “Uçan Şeyh” dedikleri ünlü kişi kimdir?

 

A)Mehmet Akif

B)Enver Paşa

C) Eşref Sencer Kuşçubaşı

D)Şeyh Tunusi

E)Hasan Basri

 

 

 

15. Alman hükümetinin Mehmet Akif ve arkadaşlarından Almanlar’a anlatmalarını istediği ilk şey neydi?

 

A) İngilizlerin kurnaz şekilde savaştıkları

B)Almanlarla Türklerin dost oldukları

C)Almanların Halifenin dostu olduğu

D)Almanya’nın savaşı kazanacaklarını anlatmaları

E) Türklerin insan olduğunu Alman milletine ispat etmeleri

 

 

 

16. Mehmet Akif:

Mecnun’la söyleşmeye gitti ukalamız

Varın nicedir siz anlayın cühelamız

Sözünü nereden çıkışta söylemiştir?

 

A) Viyana’dan

B)Türk elçiliğinden

C)Bir köyden

D) Arabistan’dan

E)İstanbul’dan

 

 

 

 

17. “Kartal olmak isteyen, bir kelebek, aslan olmak isteyen bir eşek, kraliçe olmak isteyen bir dişi may¬mun gibi; sıfır da sayı olmayı istemektedir.” Diyen millet hangisidir?

 

A) Almanlar

B)İngilizler

C)Fransızlar

D)İtalyanlar

E)İspanyollar

 

 

 

18 . “Her sayı birden, bir de sıfırdan vücûda gelir. Sıfırda büyük bir kudsiyet mevcuttur. Bu sayede başlangıcı ve sonu bulunmayan ‘O’ sembolize olur. Sı-fırın çoğalmamasıyla azalmaması gibi, ‘O’ da başka bir şeye katılmaz ve eksilmez. Sıfır gibi ‘O’ da sayıları on misli veya bin misli yapar. Evet ‘O’, her şeyi hiçten mey¬dana getirir, her şeyi ihtiva ve idare eder dersem, ger¬çeği söylemiş olurum.” Diyen ünlü İslam alimi kimdir?

 

A) Farabi

B) İbni Sina

C) Mimar Sinan

D) Piri Reis

E) Hıvarizmî

 

 

 

 

19. “Şu …… su gibi adamlar, nerede bir boşluk görseler oraya giriyor, oranın şeklini alıyor ve orayı ellerine geçiriyorlar.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Almanlar

B)Ruslar

C) Yahudiler

D)İngilizler

E)Hıristiyanlar

 

 

20. Mehmet Akif, Çanakkale Şehitlerine’yi nerede yazmıştır?

 

A) Almanya

B)İstanbul

C)Arabistan

D)Rusya

E)Mısır

 

 

 

21. Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı nerede yazmıştır?

 

A) İstanbul Çamlıca

B)Ankara Taceddin Dergahı

C)Ankara Millet Meclisi

D)Ankara Baytar Okulu

E)İstanbul Baytar Mektebi

 

 

 

22. Mehmet Akif, hangi padişah hakkında yanıldığını sonradan anlamıştır?

 

A) Fatih

B)Kanuni

C)I. Abdülhamit

D)II. Abdülhamit

E)Vahdettin

 

 

 

23. Mehmet Akif’in, Mısır’daki prens dostu kimdir?

 

A) Sabahattin

B)İhsanettin

C)Abbas Halim

D)Hüseyin

E)Hasan

 

 

 

24. Asım, Domabahçe Sarayı’nda Arapça olarak hangi sureyi okumuştur?

 

A) İsra

B) Yasin

C) Hakka

D)Bakara

E)Fetih

 

 

 

 

25. Mehmet Akif’e hastanede bakan ve ölümünden sonra mezarını sık sık ziyaret eden hastabakıcı hangi millettendir?

 

A) Alman

B)Türk

C)Mısır

D)Rus

E)İngiliz

 

 

 

26. Mehmet Akif’in mezarı başında duygusal konuşmayı yapan kimdir?

 

A) Mithat Cemal

B) Hakkı Süha

C) Eşref Edip

D) Hasan Basri

E)Faruk Nafiz

 

 

 

27. Mehmet Akif’in cenaze namazı nerede kılınmıştır?

 

A) Fatih Camii

B) Beyazıt Camii

C) Süleymaniye Camii

D) Sultanahmet Camii

E) Eyüp Camii

 

 

 

28. Mehmet Akif’in çok sevdiği mısra hangisidir?

 

A) Hayat kısa, ölüm yakın

B) Son durak, kara toprak

C) Her nefis ölümü tadacaktır

D) Allah var idi, hiçbir şey yok idi; ki hala da öyledir

E)Sessiz yaşadım kim beni nerden bilecek

 

 

29.

“Mahlûka inan olur mu…

Hallakına itimadımız yok” diyen şair kimdir?

 

A) Süleyman Nazif

B) Faruk Nafiz

C) Mithat Cemal

D) Yahya Kemal

E) Namık Kemal

 

 

 

 

30. Çarlık Rusya'sının yıkılmasını mühürleyen …..Anlaşması’yla Osmanlı Devleti’ni yıkan Anlaşması ikisi de, aynı ayda, aynı günde, aynı saatte imzalanmış.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 

A) Ayastefanos- Brest Litovsk

B) Brest Litovsk- Mudanya

C) Brest Litovsk - Ayastefanos

D) İnebahtı- Küçük Kaynarca

E) Ayastefanos- İnebahtı

 

 

 

31. Mehmet Akif, nerede vefat etmiştir?

 

A) Alemdağ

B) Mısır Apartmanı

C) Ankara

D) Taceddin Dergahı

E) Sarıgüzel’deki ev

 

 

 

32. Mehmet Akif, Kuran-ı Kerim mealini kime emanet etmiştir?

A) Mithat Cemal

B) Hafız Asım

C) Abbas Halim Paşa

D) İhsan Efendi

E) Eşref Edip

 

 

 

33. “Bir gün Heybeliada’dan İstanbul’a bir vapurla giderken sevdiklerinden biri neden hususi bir vapur alıp onunla gelip gitmediğini sorduğunda verdiği cevap çok manidardı:

- Bir kâğıt parçası üzerine bir imza koymakla bunu pekâlâ yapabilirim. Ama bir insanın her yapabildiğini yapması deliliktir.”

Yukarıdaki cevabı veren kişi kimdir?

 

A) Eşref Kuşçubaşı

B) Mithat Cemal

C)Enver Paşa

D) Abbas Halim Paşa

E) Şeyh Tunusi

 

 

 

34. Mehmet Akif, Mısır’da nerede kalmıştır?

 

A) Cezire

B)Kurtuba

C)Hilvan

D) El Ezher

E) Cebel

 

 

35. Mehmet Akif’e şiirleri için annesi ne demiştir?

 

A) Niye şiirle uğraşıyorsun

B)İnci gibi yazıyorsun

C) İncesini ipe, kalınını sapa dizmiş¬sin!

D) Sana zorla mı yazdırıyorlar

E) Şiir senin neyine

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1) D

2) C

3) D

4) B

5) B

6) C

7) C

8)C

9) B

10) D

11) D

12)A

13) C

14) C

15) E

16)B

17) C

18) E

19) C

20) C

21) B

22) D

23) C

24) C

25) D

26) B

27) B

28) D

29) B

30) C

31) B

32) D

33) D

34) C

35) C

 

 


 

Öğretmen - Öğrenci Girişi