Anasayfa Sınavlar Kitap sınavları (roman-hikaye) Sözün doğrusu kitabı sınav soruları - Yavuz Bülent Bakiler

YGS - LYSSözün doğrusu kitabı sınav soruları - Yavuz Bülent Bakiler
Sınavlar - Kitap sınavları (roman-hikaye)
  1. Çaya Çorbaya Yoğun” makalesine göre aşağıdaki cümlelerden hangisi dil ve anlatım açısından doğrudur?

 

A) TBMM, yoğun bir gündemle açılacak.

B) Başbakan, konuşmasını yoğun alkışlarla sürdürdü.

C) Sinema sanatçıları, bu olayı yoğun duygularla ifade etti.

D) Civa, yoğunluğu yüksek bir madendir.

E) Yoğun bir maç seyrettik.

 

2.Aşağıdakilerden hangisi dil-anlatım açısından doğrudur?

 

A)    O kanun tasarısını geri iade edeceğiz.

B)    Milli Eğitim Müdürü, bakana rica etti.

C)    Bazı insanlar, şartsız ve koşulsuz kendi fikirlerinin benimsenmesini istiyor.

D)    Geçtiğimiz ay, benim için yoğundu.

E)     Geçen hafta, okulumuza tiyatro ekibi gelmişti.

 

3.“Türkçe ağzımızda ana sütü gibi güzel olmalı.” sözü aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

 

A)    Necip fazıl      B) Yahya Kemal        C) Mehmet Akif         D) Yunus Emre          E) Mevlana

 

4.“Sözün Doğrusu” isimli eserde “Divan (Klasik) edebiyatı” hakkındaki fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmiş kültürümüzü barındıran milli bir edebiyattır, öğrenmemiz ve anlamamız gerekir.

B) Eski bir edebiyat olduğu için anlamaya ve öğrenmeye gerek yoktur.

C) Milli bir edebiyat değildir, öğrenmeye gerek yoktur.

D) Divan edebiyatı, başka kültürlerin etkisinde kalmıştır öğrenmeye gerek yoktur.

E) Divan edebiyatı, yüksek zümre için yazılmıştır; dolayısıyla akademisyenler anlasa yeterlidir.

 

5.“Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır.” ifadesi aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir?

 

A) Nurettin Topçu           B) Necip Fazıl                        C) Cemil Meriç           D) Mevlânâ     E) Fuat Köprülü

 

6.Aşağıdakilerden hangisi tamamıyla Türkçe kelimelerden oluşmuştur?

A) Lütfen, hoşça kal, af edersiz, pardon.

B) Günaydın, bay bay, af edersin, bağışlayın

C) Hayırlı günler, lütfen, pardon, merhaba

D) Lütfen, merhaba, sağ ol, af edersin,

E ) Lütfen, af edersiniz, bay bay, pardon

 

7.Aşağıdaki kelimelerin hangisi yazım yönüyle yanlıştır?

 

A) Liyakat                        B) İnkilap                   C) Muvafık                 D) Laik                       E) Münasip

 

8.Aşağıdakilerden hangisi “Sözün Doğrusu” isimli eserin genel fikirleriyle uyuşmaz?

 

A)    Dilimize girmiş ve Türkçeleşmiş kelimeler artık bizimdir. Bunları atmaya gerek yoktur.

B)    Dilimizde girmiş ve Türkçeleşmiş kelimelerin yerine uyduruk kelimeler kullanmaya gerek yoktur.

C)    Günlük hayatta konuşurken yabancı kelime kullanmamaya dikkat etmeliyiz.

D)    Gül kelimesi, Farsça bir kelime olduğundan bu kelimeyi kullanmamalıyız.

E)     Dile hassasiyet göstermek milli bir hizmettir.

 

9.“-sal, -sel” ekleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A)    Kamusal, siyasal, evrensel gibi kelimeler Türkçe söyleyişine uymamaktadırlar.

B)    –sal, -sel ekleri Fransızca gramerine aittir.

C)    Evsel atık, kentsel dönüşüm gibi sıfat oluşturan –sel, -sal eklerinin kullanımı doğrudur.

D)    Tarihsel kelimesi yerine tarihi demek daha doğrudur.

E)     –sal, -sel ekleri batı dillerine olan özentiden dolayı dilimize girmiştir.

 

10.“Sözün Doğrusu” isimli eserde, “cevap” kelimesi yerine “yanıt” kelimesinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulmuştur?

 

A)    Yanıt kelimesi, Türkçe olduğunda cevap kelimesinin yerine tercih edilmelidir.

B)    Hem cevap hem de yanıt kelimesi kullanılabilir.

C)    Yanıt kelimesi, cevap kelimesi yerine Türk dünyasında yaygınlaşmalı.

D)    Yanıt kelimesi de cevap kelimesi de kullanılmamalıdır; çünkü her iki kelime de Türkçe değildir.

E)     Yanıt kelimesi, cevap kelimesi yerini kullanılmamalıdır; çünkü Türk dünyasının genelinde cevap kelimesi kullanılmaktadır.

cevaplar :

1.D
2.E
3.B
4.A
5.C
6.D
7.B
8.D
9.C
10.E

 

Öğretmen - Öğrenci Girişi