Anasayfa Sınavlar Kitap sınavları (roman-hikaye) Simyacı kitabı soru ve cevapları - Paulo Coelho

YGS - LYSSimyacı kitabı soru ve cevapları - Paulo Coelho
Sınavlar - Kitap sınavları (roman-hikaye)

 

 

9. SINIFLAR “SİMYACI” ADLI KİTABIN SINAV SORULARI

 

 

1. Narkissos her gün kendi güzelliğini bir gölün sularında seyretmeye giden bir delikanlıdır. Bu delikanlı kendi görüntüsüne öylesine vurulmuş ki ,günün birinde göle düşmüş boğulmuş. Onun göle düşüp boğulduğu yerde de bir çiçek açmış bu çiçeğin adı nedir?

A. Nergis

B. Gül

C. Manolya

D. Lale

E. Sümbül

.

2. Santiago niçin çoban olmaya karar verdi?

 

A. Tanrıya daha yakın olmak için

B. Rahip olmak için

C. İnsanın günahlarını öğrenmek için

D. Dünyayı dolaşmak ve daha iyi tanımak için

E. Ceplerini parayla doldurmak için.

 

3. Santiago koyunlarıyla beraber hangi ovalarda geziyor?

A. Fransa ovalarında

B. İtalya ovalarında

C. Endülüs ovalarında

D. Fas Ovalarında

E . Cezayir Ovalarında

 

4. Çobanın rüyasını anlattığı ve yorumlamasını istediği yaşlı kadın; çabandan rüyasını yorumlamasına karşılık ne istiyor?

 

A. Para

B. Altın

C. Koyun

D. Kitap

E. Hazinenin onda birini.

 

5. Yaşlı adam (Salem Kıralı) çobana niçin yardım etmek istiyor?

 

A. Çobanı sevdiği için

B. Çobanda kendi hayatını gördüğü için

C. Çobanın “Kendi kişisel menkıbesi”ni gerçekleştirebileceğine inandığı için.

D. Çobanın koyunlarla konuşmasından hoşlandığı için

E. Çobandan para koparmak istediği için.

 

6. Çobanın küçüklüğünde dedesi …………. şans simgesi olduklarını söylemişti. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmesi kitaba göre doğru olur?

 

A. Cırcırböcekleri

B. Yeşil Çekirgeler

C. Küçük gri kertenkeleler

D. Pervaneler

E. Dört yapraklı yoncalar.

 

7. Yaşlı adamın (Salem Kıralı) anlattığı hikâye ile çobana verdiği öğüt nedir?

 

A. Hayatın anlamı

B. Emanete ihanet edilmemesi

C. Yaşlılara saygılı olması gerektiği.

D. Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir, ama kendini kaybetmeden.

E. Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir; ama kaşıktaki iki damla yağı unutmadan.

 

8. “Çoban falanca kuşun varlığı yakınlarda bir yılan bulunduğunun işaretiydi; filanca çalı ise çevrede su bulunduğunun belirtisiydi.” Bütün bunları çoban kimden öğrenmişti?

 

A. Koyunlardan

B. İhtiyardan

C. Çingenelerden

D. Rahiplerden

E. Kitaplardan

9. Yaşlı adam (Salem Kıralı) göğüslüğünün ortasından çıkarıp verdiği iki taşın ismi ve simgeledikleri şey nedir?

 

A. Usam -Tusam : İyilik-Kötülük

B. Sasem – Masem : Beyaz –Siyah

C. Urim- Tummim : Evet-Hayır

D. Billür – Salur : Aydınlık –Karanlık

E. Urane- Turane : Olumlu-Olumsuz

 

10. Simyacı kitabının yazarı kimdir ve nerede doğmuştur?

 

A. Paula Sello , İspanya

B. Polan zello , Endülüs

C. Özdemir İnce, Mersin

D. Paulo Coelho , Brezilya

E. Santiyago ,Tanin

 

 

11-Aşağıdakilerden hangisi çölde saldırı işareti olabileceğini gösterir?

a) Yangın çıkması

b) Bir devenin bozlaması

c) Karşı tarafın saldırıya geçmesi

d) Kabile reisinin tutumu

e) Çöl kafilesinin ani duruşu

 

12-“Hayat yaşadığımız andan ibarettir ve sadece budur” bu sebeple…. Bu cümle kitaba göre nasıl sürdürülebilir?

a) Hayat boştur çalışmaya gerek yoktur

b) Hayat sürprizlerle doludur

c) Hayat acımasızdır

d) Hayat bir bayram ve şenlik olmalıdır

e) Hayatta en önemli şey boş vakittir

 

13-İnsanlar ne zaman evrenin dilini unuturlar?

a) Resimlerin ve sözcüklerin büyüsüne kapıldıklarında

b) Hayata karşı duyarsızlaştıklarında

c) Sevinçli anlarında

d) Kederli anlarında

e) Hayatın akışına kendilerini kaptırdıklarında

 

14-İngiliz’in, ceketinin cebinden krom kaplı bir tabanca çıkartıp görevliye teslim ettiğini gören delikanlı şaşırdı:”Tabancayla ne işiniz var?” diye sordu. Delikanlının bu sorusuna İngiliz’in verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

a) Korunmak için taşıyorum

b) Savaşta lazım olacağı için taşıyorum

c) İnsanların kararsız kalamamaları konusunda bana yardımcı olması için

d) Saldırıda bulunmak için

e) Çölde silahsız gezilmeyeceği için

 

15- Bir gün yaşlı kahin deveciye neden bu kadar gelecekle ilgilendiğini sormuştu devecinin cevabı ne oldu?

a) Gelecekle ,ilgili olmasını istemediğim şeyleri tersine çevirmek için

b) Kendi geleceği olduğu için

c) Mısırı kıtlıktan kurtarmak için

d) Kabile ile ilgili tedirginlikleri olduğu için

e) Gelecek içinde bulunulan andan daha önemli olduğu olduğu için

 

 

 

16-Delikanlı sekiz kabile reisinden hangisinin en büyük olduğunu nasıl anlamıştır?

a) Yaşını hesaplayarak

b) Sorup öğrenerek

c) Gözlem yaparak

d) Beyaz ve altın rengi giymiş yarım da,renin ortasında oturmasından

e) Daha önceden duymuştur

 

17-Mısırı kıtlıktan kurtaran kişinin adı nedir?

a) Yakup

b) Ahmet

c) Yusuf

d) Mehmet

e) Cemil

 

18-Delikanlıyı tedirgin eden şey nedir?

a) Savaş olma ihtimali

b) Kendi menkıbesi

c) Tanık olduğu şeyler

d) Gelecek

e) Olayların istemediği şekilde gelişmesi

 

19- Süvariler vahaya hangi yönden girmişlerdir?

a) Güneyden

b) Kuzeyden

c) Batıdan

d) Doğudan

e) Güneydoğudan

 

20-Kabile reisi delikanlıdan ne olmasını istemiştir?

a) Vahanın müşaviri

b) Kabile görevlisi

c) Savaşçı

d) Silah taşıyıcısı

e) Vaha sorumlusu

21. Çobanın öğrendiği ilk erdem nedir?

A. Hoşgörü

B. Barış

C. Sabır

D. Herkesi sevmek

E. Yardım

 

22. “Talih bizden yanayken bundan yararlanmalıyız. Talihin bize yardımcı olması için, bizim de ona yardımcı olacak şekilde davranmalıyız, gereken ne varsa yapmalıyız.”

 

Çobana göre yukarıdaki kurala ne ad verilir?

A. Şans kuralı

B. Sevgi kuralı

C. Mutluluk kuralı

D. Lütuf kuralı

E. Yaşam kuralı

 

23. Çoban daha fazla para kazanmak için billuriyeciye nasıl bir teklifte bulunuyor?

 

A. İndirim yapmasını istiyor

B. Kampanya başlatmasını istiyor

C. Kristal bardaklarda çay satmasını istiyor

D. Dükkanı daha erken açmasını istiyor

E. Hafta sonları dükkanı açmak istiyor

 

24. Aşağıdakilerden hangisi billuriyecinin hayaliydi?

 

A. Çok zengin olmak

B. İyi bir tüccar olmak

C. Başka bir yerde yaşamak

D. Mekke’ye gidip hacı olmak

E. Dükkanını büyütmek

 

25. “ Ben de sahip olmayı başardığım şeylerin yok olacağı düşüncesiyle korkuya kapıldım.” diyen deveci korkusunu nasıl yenmiştir?

 

A. Bütün mallarını sigortalatmıştır.

B. Mallarının zekatını vermiştir.

C. Hayat hikayemizle dünya tarihini yazan elin aynı el olduğunu düşünmüştür.

D. Nasıl olsa bir gün öleceğini ve üzülmemesi gerektiğini hatırlamıştır.

E. Çocuklarına güzel bir vasiyet bırakmıştır.

 

26. Çöldeki İngiliz’in ‘ Her şeyi temel kural yönlendiriyor. Bütün kalbimizle bir şey istediğimiz zaman O’na daha yakın oluruz. Olumlu bir güçtür.’ dediği güç nedir?

 

A. Buda

B. Kutsal güçler

C. Cinler

D. Evrenin ruhu

E. Sevginin gücü

27. Simyacılar, madenleri arıtan ateşi gözlemlemek için laboratuarlarına kapanıyorlardı. Ateşe bakmaya kendilerini öylesine veriyorlardı ki, vicdanlarında, dünyanın bütün fani değerlerinden kurtulup arınıyorlardı. Ve sonunda madenleri arıtmanın aslında kendilerini arındırmak olduğunu anlıyorlardı.

 

Yukarıdaki sözleri dinleyen çoban simyanın öğrenilmesi konusunda ne düşünmüştür?

 

A. Simya öğrenmek için çok okumanın gerektiği.

B. Simyanın ancak laboratuarda öğrenileceği.

C. Simya öğrenmenin imkansız olduğu.

D. Simyanın günlük hayattan öğrenileceği.

E. Ateşe bakmadan simyanın öğrenilemeyeceği.

 

28. Çobanın bu seyahatteki asıl amacı nedir?

 

A. Piramitleri görmek.

B. Yeni dünyalar tanımak.

C. Yeni insanlar tanıyıp onlara inancını anlatmak.

D. Simyanın nasıl yapıldığını öğrenmek.

E. Para kazanmak.

 

29. Delikanlı, İngiliz’den aldığı kitapların ortak bir düşünceye vurguladığını söylüyordu. Bu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Bir gün her şeyin yok olacağı

B. Hayatın gerçek anlamının olmadığı

C. Her şeyin bir ve tek şeyin belirtisi olduğu

D. Simyanın bütün sorunları çözdüğünü

E. Kitapların çok iyi bir arkadaş olduğunu

 

30. İngiliz Urim ile Tummim yapmayı nerden öğrenmiştir?

 

A. Kur’an’dan

B. İncil’den

C. Kraldan

D. Babasından

E. Billuriyeciden

 

 

CEVAPLAR:

1.A 2.D 3.C 4.E 5.C 6.D 7.E 8.A 9.C 10.D 11.b 12.d 13.a 14.c 15.a 16.d 17.c 18.c 19.b 20.a 21.C 22.D 23.C 24.D 25.C 26.D 27. D 28.A 29.C 30.B

 

 

 

10.SINIFLAR KİTAP OKUMA SINAVI (SİMYACI) örnek 2

A GRUBU

 

 

 

1)Santiago niçin çoban olmaya karar verdi?

 

 

 

2)Çoban nerede yaşıyor)

 

 

 

3)Çobanın yaşamının anlamı ne idi?

 

 

 

4)Çobanın öğrendiği ilk erdem nedir?

 

 

 

5)Simya’ya göre gözler neyi gösterir?

 

 

 

6)Çoban hazineyi niçin arıyor?

 

 

 

7)Çoban hazineyi nerede arıyor,nerede buluyor?

 

 

 

8)Çoban vahada kalsaydı nasıl bir hayata sahip olacaktı?

 

 

 

9)Evrensel dil nedir?

 

 

 

10)Eserden çıkardığınız ana düşünceyi yazınız.

 

 

 

 

 

Başarılar…

 

10.SINIFLAR KİTAP OKUMA SINAVI (SİMYACI)

B GRUBU

 

 

1)Evrensel dil nedir?

 

 

 

 

2)Çobanın öğrendiği ilk erdem nedir?

 

 

 

3)Eserden çıkardığınız ana düşünceyi yazınız.

 

 

 

4)Simya’ya göre gözler neyi gösterir?

 

 

 

5)Çoban hazineyi nerede arıyor,nerede buluyor?

 

 

 

6)Çoban vahada kalsaydı nasıl bir hayata sahip olacaktı?

 

 

 

7)Santiago niçin çoban olmaya karar verdi?

 

 

 

8)Çoban nerede yaşıyor)

 

 

 

9)Çobanın yaşamının anlamı ne idi?

 

 

 

10)Çoban hazineyi niçin arıyor?

 

Başarılar…


 

Öğretmen - Öğrenci Girişi