Anasayfa Sınavlar Kitap sınavları (roman-hikaye) Sefiller kitabı sınav soruları - Victor Hugo

YGS - LYSSefiller kitabı sınav soruları - Victor Hugo
Sınavlar - Kitap sınavları (roman-hikaye)
1.     Sefiller” romanın başkahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Javert              B) Jan Valjan                        C) Myriel                                    
                D) Fantine                   E) Mösyö Madlen
 
2.     Romanda “Myriel” ismiyle tanınan kişinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
        
A) Jandarma            B) Otel sahibi                     C) Piskopos                         
                      D) Kral                          E) Taksici
 
3.     Jan Valjan’ın, arabanın altından kurtardığı adam aşağıdakilerden hangisidir?
        
A) Poantmercy                    B) Maryüs             C) Terandiye                                             
                         D) Fauchelevent             E) Kozyete
 
4.     Maryüs’ün âşık olduğu kız aşağıdakilerden hangisidir?
        
A) Cosette                      B) Tenardiye                  C) Fantine                                                
                            D) Maglorie                      E) Maria
 
5.     Madlen’in gerçek adı aşağıdakilerden hangisidir?
        
A) Javert              B) Bay Tenardiye         C) Jan Valjan       
                 D) Fauchelevent                 E) Gavroş
 
 
6. Jan Valjan Cosette’yi (Kozet)Tenardiye’in elinden kurtardıktan sonra birlikte
 nerede yaşamaya başlamışlardır?
 
A)    Fantine’nin evinde
B)    Kendi evinde
C)    Fauchelevent kaldığı bayanlar manastırının arkasındaki kulübede
D)    Kilisenin misafirhanesinde
E)    Otelde
 
 
7.     Fauchelevent; Jan Valjan ve Cosette’nin manastırda kalabilmeleri için Jan 
Valjan’ı kim olarak tanıtmıştır?
        
A) Kardeşi                    B) Kuzeni        C) Bir yakını                                   
   
                    D) Amcası                  E) Komşusu
 
 
8.Fantine’in altı ay hapis cezası almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)    Madlen hakkında kötü sözler söylemesi
B)    Hırsızlık yapması
C)    Sokakta kendisine saldıranlara zarar vermesi
D)    Tenardiye’yi öldürmesi
E)    Silah taşıması
 
 
9.     Jan Valjan’ın Myriel’e verdiği söz aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)    Bir daha hırsızlık yapmama
B)    Bir daha kasabaya uğramama
C)    Çaldıklarını geri verme
D)    İyi bir insan olma
E)    Arkadaşlarına kötü söz söyleme
 

x

 
10.Madlen’in gerçek kimliği, aşağıdaki olayların hangisinin sonunda ortaya çıkmıştır?
 
A)    Fantine’ye yardım etmesiyle
B)    Tenardiyelere Fantine’nin ağzından mektup yazmasıyla
C)    Javert’in Madlen için tutuklama emri çıkarmasıyla
D)    Eskiden işlediği bir suçun cezasını başkasının çektiğinin öğrenmesiyle
E)    Kimliğini kaybetmesiyle
11. Yüz yılın üç sorunun

1.Erkeğin        A, Açlık yüzünden kötü yola düşmesi
2.Kadının        B. Eğitimsizlik yüzünden cahil kalması
3.Çocuğun      C.Yoksulluk yüzünden alçalması

eşleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)1-C 2-B 3-A       B) 1-A 2-B 3-C
C) 1-C 2-A 3-B

D) 1-B 2-A 3-C         E)1-A 2-C 3-B
12.Jan Valjan olmakla suçlanan Madlen’in itirafı olmasaydı cezaya çarptırılacak olan delinin adı nedir?

A) Şan Matyö

B) Şenildiye

C) Koşpay

D) Breve

E) Küçük Jerve
13. Jilnormanın maryüsün babasından nefret etmesinin sebebi nedir?


A)  Fakir olması
B)  Napolyon taraftarı olması

C)  Kötü bir insan olması
D)  Kızını kaçırması
E)  Kendisine hakaret etmesi14.Kitap hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Yazar kitabı gerçek olaylardan esinlenerek yazmıştır.
B) Kitap dönemine ayna olmuştur.
C) Kitabın yazıldığı dönemde halkın bir kısmının refah seviyesi yüksek bir kısmının düşüktür.
D) Kitabıın yazıldıgı dönemlerde işlenen suçlara ağır cezalar verilmektedir.
E) Yazar kitapta kendi hayatını anlatmıştır.15. Jan Valjan Kozet'i götürürken onun peşlerinden Bay Tenardiye gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onları öldürmek için

B) Daha fazla para almak için

C) Kozet'i tekrar almak için
D) Jan Valjan'ı dövmek
E) Onların peşinden gelmiyor. 
16.Aşağıdakilerden hangisi kitabın kahramanlarından değildir?
 
A) Fantanie B) Kozette C) Javer D) Teodül  E)Faşlün 17. Kitabın orijinal ismi nedir?

A) Lé misérables

B) The poors
C) The rich
D) The poor
E) Lé pauvre


18. Kitabın konusu nedir?

A) dinin insanlar üzerindeki etkisi

B) ekonomik sıkıntılar
C) toplumsal baskının insanlarda meydana getirdiği yıkım

D) aile içi sorunlar
E) siyasal sorunlar


19 Mösyö Miryel'in evinin masraf cetvelinde aşağıdaki giderlerden hangisi yoktur?

A) Kudüsteki ruhaniler için
B) Fukara kızları eğitme cemiyeti için
C) Okulların ıslahı için

D) Kenarda köşede sesi çıkmayan fakir, yetim ve dullara dağıtmak için
E) Mont Midye rahipleri için


20. Madam Tenardiye’ nin  görünüşü nasıldı?


A)            Beyaz tenli, zayıf, çilli suratlı

B)            Kızıl saçlı, çilli suratlı, dişlek

C)            Sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu

D)            İri, şişman, kısa boylu

E)            Buğday tenli, siyah saçlı, inci dişli21. ABC cemiyetinin en yaşlı üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Legl   B) Foyi    C) Korfirak   D) Granter E) Prover

22) “Jan valjan elindeki  ............. yüzünden her yerden kovuluyordu.”

Boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A)Kırmızı kağıt

B)Sarı kağıt

C)Yara

D)Kafa kağıdı

E)iz


 

Öğretmen - Öğrenci Girişi