Anasayfa Sınavlar Kitap sınavları (roman-hikaye) Fatih - Harbiye kitabı sınav soruları - Peyami Safa

YGS - LYSFatih - Harbiye kitabı sınav soruları - Peyami Safa
Sınavlar - Kitap sınavları (roman-hikaye)
  1. Neriman Şark ve Garb’ı bazı hayvanlara benzetmiştir. Bu hayvanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A)    Tavşan-Tilki         B) Kurt-Kuş         C) Kaz-Tavuk

D) Kuş-Köpek                E) Kedi-Köpek

 

2.Macit ve Şinasi Neriman’ın gözünde neleri temsil etmektedir?

A)    Her ikisi de Şark’ı

B)    Her ikisi de Garb ı

C)    Şinasi ve Macid birbirinden farklı olmaksızın aynı şeyleri

D)    Macid yeniyi, Garb’ı, cazip güzellikleri; Şinasi ise eskiyi, Şark’ı

E)     Şinasi yeniyi, Macid eskiyi

3.Neriman’daki olumlu değişiklik aşağıda belirtilen hangi olaydan sonra başlamıştır?

A)    Baloya gittikten sonra

B)    Darülelhan’a başladıktan sonra

C)    Macit ile tanıştıktan sonra

D)    Şinasi ile tanıştıktan sonra

E)     Dayısının kızlarının anlattığı olayı dinledikten sonra

4.Neriman’ın baloya gitmesini babası Faiz Bey hangi şartla kabul etmiştir?

A)    Kendisiyle gitmesi şartıyla

B)    Erken gelmesi şartıyla

C)    Şinasi’yle gitmesi şartıyla

D)    Yalnız girmesi şartıyla

E)     Teyzesinin kızlarıyla gitmesi şartıyla

5.Kitabın sonunda Faiz Bey hangi Türk büyüğünün sözlerini hatırlatıyor?

A)    Gazali

B)    Mevlana

C)    Mimar Sinan

D)    Fatih Sultan Mehmet

E)     Yavuz Sultan Selim

6.Şinasi’nin çaldığı müzik aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kemençe

B)    Davul

C)    Zurna

D)    Gitar

E)     Piyano

7.Şinasi ve Neriman’ın eğitim aldıkları okul aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Üniversite

B)    Darülelhan

C)    Enderun

D)    Medrese

E)     Lise

8.Fatih-Harbiye romanında Peyami Safa, okuyucuya hangi mesajı vermek istemiştir?

A)    Bay-bayan ilişkilerinin zorluğu

B)    Eğitimin önemi

C)    Kendi kültürünü bir kenara bırakarak, başka kültüre özenmenin insana kaybettirdikleri

D)    Yaşamın zorlukları

E)     Her şeyin para olmadığı

9.Neriman’ın çaldığı müzik aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ud

B)    Kemençe

C)    Bağlama

D)    Davul

E)     Ney

 

10.Neriman’ın eve geç geldiği gün merdivenin dönemeç yerinde beyaz entarisiyle onu karşılaya kimdi?

A)    Gülter

B)    Macid

C)    Şinasi

D)    Faiz Bey

E)     Teyzesinin kızları

 

11. Peyami Safa “Fatih-Harbiye” romanında Doğu kültürüyle Batı kültürü arasındaki çatışmayı işlemiştir. Romanda bu çatışmayı İstanbul'un hangi iki semti ifade etmektedir?
A) Üsküdar - Eminönü

B) Fatih-Üsküdar

C) Beyoğlu-Üsküdar

D) Beyoğlu-Eminönü

E) Fatih- Beyoğlu

12. “Fatih-Harbiye” işlediği konu itibariyle ne tür bir romandır?
A) Sosyal

B) Psikolojik

C) Macera

D) Tarihî

E) Politik

13.  Roman kahramanlarından Neriman'ın babası hangi müzik aletini çalmaktadır?
A) Keman             

B) Kemence

C) Ud

D) Ney

E) Kanun

14.  Aşağıdakilerden hangisi “Fatih-Harbiye” romanının kahramanlarından biri değildir?
A) Neriman          

B) Şinasi

C) Gülter

D) Ferit

E) Bihter

15. Romanda ismi geçen Darülelhan bugün hangi eğitim kurumunun karşılığıdır?
A) Güzel sanatlar musikî okulu

B) Güzel sanatlar resim okulu

C) Fen Fakültesi

D) Edebiyat Fakültesi

E) Güzel sanatlar tiyatro okulu

 

16.  Neriman Macitle nerede tanışmıştır?
A) Darülfünun'da B) Fahriye'nin evinde
C) Darülelhan'da D) Beyoğlu'nda düzenlenen bir baloda
E) Tramvayda

17.  Neriman İstanbul'a geldikten sonra, Neriman'ın batı kültürüyle tanışmasına sebep olan ilk kişi kimdir?
A) Fahriye B) Darülelhan'daki arkadaşları
C) Macit                 D) Büyük dayısı
E)  Şinasi

18.  Aşağıdakilerden hangisi “Fatih-Harbiye” romanının konusudur?
A) Millî Mücadele
B) Anadolu insanının yaşadığı maddî sıkıntılar
C) Yanlış batılılaşma
D) Köyden kente göç
E) Atatürk inkılâpları ve çağdaşlaşma

19.Şinasi masanın üstündeki siyah kaplı kitabı göstererek bildiği halde sordu:
_ Ne okuyorsunuz efendim?
_ Hiç oğlum, ne okurum ben? Gene……………………. ‘yi karıştırıyordum.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki eserlerden  hangisi getirilmelidir?

A) Risaletün Nushiye          B) Mesnevi

C) Kimya-yı Saadet            D) Kutadgu Bilig

E) Siham-ı  Kaza

 

20. Fatih-Harbiye romanının ilk baskısı kaç yılında olmuştur?

A) 1926                               B) 1927

C) 1928                                D) 1930

E) 1931

 

1

E

2

D

3

E

4

C

5

A

6

A

7

B

8

C

9

A

10

D

11

E

12

A

13

D

14

E

15

A

16

C

17

D

18

C

19

B

20

E


 

Öğretmen - Öğrenci Girişi