Anasayfa Sınavlar Kitap sınavları (roman-hikaye) Beş şehir kitabı soru ve cevapları -Ahmet Hamdi Tanpınar

YGS - LYSBeş şehir kitabı soru ve cevapları -Ahmet Hamdi Tanpınar
Sınavlar - Kitap sınavları (roman-hikaye)

 

 

 

ÖZEL FEZA  LİSESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
KİTAP OKUMA SINAVI
(BEŞ ŞEHİR–AHMET HAMDİ TANPINAR)
10. SINIFLAR    
ADI  SOYADI:                    SINIFI:            NO :

Sevgili öğrenciler,
Aşağıdaki soruları  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “ Beş Şehir ” adlı kitaba göre cevaplandırınız.  Cevaplarınızın kısa olmasına dikkat ediniz.
1.    Anadolu’nun kaderiyle ilgili, Ankara’da yaşanmış olan ve yazara göre “en mühim ve en sonuncu” olay hangisidir?
İstiklal Savaşı

2.    Ankara kalesinin karşısındaki küçük tepede, İmparator Agustus’un şerefine dikilen Roma’nın zafer mabedinin kalıntılarıyla yan yana duran camii hangisidir?
Hacı Bayram-ı Veli Camii

3.    Ankara’da Selçuklu devrinden kalma en önemli eser hangisidir?
Alâeddin Camii

4.    Neden Ankara’da Selçuklu’dan kalma fazla eser yokmuş? (iki sebep)
Çünkü Selçuklu sultanları Ankara’da kalmamış, ayrıca burası büyük kervan yolları üzerinde değilmiş?

5.    Yazar Erzurum’a 1923’ teki ikinci gidişinde şehrin tanınamayacak derecede harap olduğunu görüyor. Bunun sebebi neymiş?
Dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı ve hemen arkasından başlayan İstiklal Savaşı şehri harap etmiş.

6.    Önceden Erzurum’un ticaretinin çok gelişmesinin sebebi neymiş?
Transit şehri olmasından, yani Trabzon-Tebriz yolunda bulunması dolayısıyla.

7.    Erzurum’da toprak sahiplerinin ve Gürcü beylerinin kızlarından gelin olarak alınan kadınlara ne denirmiş?
“Paşa” denirmiş.

8.    Erzurumlu Edip Hoca, Arnavut Bey’in kardeşinin kızıyla evlenmek arzusu dolayısıyla fetva isteğinin önce reddedip, sonra niçin “cevaz” veriyor?
Arnavut Bey, Edip Hoca’yı küfürle itham edip, tabanca çekerek öldürmekle tehdit ediyor.


9.    Başkenti Konya olan Selçuklu devletinin karşılaştığı “iki mühim hadise” nedir?
Haçlı seferleri ve Moğol istilaları.

10.    Yazar, “Keykubat” “Keyhüsrev” gibi Selçuklu hükümdar ve vezirlerinin ismini neye benzetiyor?
Kur′an’dan, Şehname’den ve Oğuz Destanından beraberce koparılmış mücevherlere benzetiyor.11.    Konya’da ve diğer Selçuklu şehirlerinde, Selçuk mimarisinin en parlak devri hangi hükümdarın dönemine rastlar?
Alâeddin Keykubat devrine rastlar.

12.    Mevlana ile babası Konya’ya hangi Selçuk hükümdarı tahta iken, hangi yılda gelirler?
1228 yılında Alâeddin Keykubat tahtta iken gelirler.


13.    Şeyh Edebâli, önce vermek istemediği kızı Mal Hatun’u Osman Bey’e daha sonra neden vermeyi kabul eder? Kısaca anlatınız.
Osman Beyin kendi evlerinde misafireten yattığı bir gece Osman Beyin gördüğü rüyasını dinledikten sonra kabul eder. Osman Bey rüyasında, Şeyh Edebâli’nin göğsünden çıkan hilal şeklindeki ayın, bedir halinde kendi koynuna girdiğini ve daha sonra yine kendi karnından çıkan bir çınar ağacının bütün dünyayı sardığını görmüştür.

14.    André Gide Bursa’da hangi camiden “ zekânın kemal halinde sıhhati” diye hayranlıkla bahseder.
Yeşilcamii’den.

15.    Bursa’da Zaman bölümünde yer alan, Emir Sultan menkıbelerinden birini anlatınız.
-    Değneğiyle yere vurarak su taşırması……
-    Hoca Kasım isminde bir zengine verdiği bir sikkenin otuz bin ve daha sonra yüz otuz bin olması ve onunla bir zaviye yapılması……..
-    Bir arslanın zincirini koparıp, Emir Sultan’ın türbesini ziyaret etmesi.


16.    Yazarın çocukluğunda, bir Arabistan şehrinde tanıdığı hasta kadın, humma başlayınca İstanbul’un nesini sayıklarmış? Niçin?
İstanbul’un sularını, çeşmelerini sayıklarmış. Bu, onun ilacı gibi bir şeymiş, onları sayıklayınca iyileşirmiş.

17.    Yazarın üzülerek andığı ve “İstanbul’da bugün mahalle kalmadı!” dediği mahallelerin yerini ne almıştır?
Apartmanlar

18.    Yazara göre İstanbul’un Roma, Atina, Isfahan gibi mimari yönden zengin olan diğer tarihi şehirlerden üstün ve farklı tarafı neymiş?
Şehrin eşsiz tabiatıymış. Bu tabiat, mimari eserlerin görünmesine ayrıca yardım ediyormuş.

19.    Sultan Ahmet, Süleymaniye gibi büyük mimari eserlerle birlikte, yazarın “küçük köşeler, sürpriz peyzajlar” dediği, İstanbul’u tamamlayan diğer unsurlar nelerdir?
Küçük camiiler, medreseler , çeşmeler, kapı çerçevesi, bahçeler, türbeler ve mezarlıklar…. gibi unsurlardır.

20.    II. Selim’in yaptırdığı Boğaziçi’ndeki Beşiktaş Sarayı’nı sahili doldurarak genişleten ve bu sarayın Dolmabahçe Sarayı adıyla anılmasına sebep olan padişah kimdir?
I. Ahmed


BAŞARILAR DİLERİZ.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

“OKUMAK GIDADIR. OKUYAN İNSAN, BİLEN İNSANDIR.”
VİCTOR HUGO
NOT : HER SORU BEŞ PUANDIR.

 

 

 

Beş şehir kitabı sınav soruları örnek 2

1. Anadolu’nun kaderiyle ilgili, Ankara’da yaşanmış olan ve yazara göre “en mühim ve en sonuncu” olay hangisidir?

A) Balkan Savaşları

B) İstiklal Savaşı

C) Ankara’nın başkent oluşu

D) 1. Dünya Savaşı

E) Çanakkale Savaşı

 

2. Ankara’da Selçuklu devrinden kalma en önemli eser hangisidir?

A) Alaeddin Camii

B) Kocatepe Camii

C) Ankara Kalesi

D) Hitit Heykeli

E) Anıtkabir

 

 

3. Erzurum’da toprak sahiplerinin ve Gürcü beylerinin kızlarından gelin olarak alınan kadınlara ne denirmiş?

A) Hatun

B) Sultan

C) Paşa

D) Cariye

E) Zevce

 

4. Başkenti Konya olan Selçuklu devletinin karşılaştığı “iki mühim hadise” nedir?

A) Haçlı seferleri ve Moğol istilaları

B) Moğol istilaları ve Sultan Alaeddin’in öldürülmesi

C) Haçlı Seferleri ve Varna Savaşı

D) Alanya’nın fethi ve 1. Kılıçarslan’ın tahta çıkışı

E) Moğol istilaları ve 1. Gıyaseddin Keykavus’un öldürülmesi

 

 

 

5. Konya’da ve diğer Selçuklu şehirlerinde, Selçuk mimarisinin en parlak devri hangi hükümdarın dönemine rastlar?

A) Selahaddin Eyyubi

B) Alaeddin Keykubat

C) Gıyaseddin Keyhüsrev

D) Gıyaseddin Keykavus

E) Kılıçarslan

 

6. André Gide Bursa’da hangi camiden “ zekânın kemal halinde sıhhati” diye hayranlıkla bahseder.

A) Ulucamii

B) Mevlana Camii

C) Mevlevi Camii

D) Yeşilcamii

E) Yeni Camii

 

 

7. II. Selim’in yaptırdığı Boğaziçi’ndeki Beşiktaş Sarayı’nı sahili doldurarak genişleten ve bu sarayın Dolmabahçe Sarayı adıyla anılmasına sebep olan padişah kimdir?

A) 1. Ahmed

B) 2. Selim

C) 3.Selim

D) 4. Murad

E) 1. Mustafa

 

8. Yazar, “Keykubat” “Keyhüsrev” gibi Selçuklu hükümdar ve vezirlerinin ismini neye benzetiyor?

A) Çınara

B) Tahta

C) Mücevhere

D) Yıldıza

E) Denize

 

 

9. Ankara kalesinin karşısındaki küçük tepede, İmparator Agustus’un şerefine dikilen Roma’nın zafer mabedinin kalıntılarıyla yan yana duran camii hangisidir?

A) Hacı Bayram-ı Veli Camii

B) Kocatepe Camii

C) Süleymaniye Camii

D) Eyüp Sultan Camii

E) Yeşil Camii

 

10. Hangisi Beş Şehir diye bahsedilen şehirlerden biri değildir?

A) Ankara

B) Edirne

C) Bursa

D) İstanbul

E) Konya

 

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-C 4-A 5-B 6-D 7-A 8-C 9-A 10-B

 

 

.

 

 


 

Öğretmen - Öğrenci Girişi