Anasayfa Sınavlar Kitap sınavları (roman-hikaye) Alkışı sevmeyen şair : Mehmet Akif Ersoy kitap soru ve cevapları - Murat Kaya

YGS - LYSAlkışı sevmeyen şair : Mehmet Akif Ersoy kitap soru ve cevapları - Murat Kaya
Sınavlar - Kitap sınavları (roman-hikaye)

 


 

Alkışı sevmeyen şair : Mehmet Akif Ersoy kitap soru ve cevapları - Murat Kaya sınav örneği 1


1. “Bir söz ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmezse mazur görülebilir.” sözü Mehmet Akif’in hangi yönünü vurgulamaktadır?

A) Doğruluğunu              B) Cömertliğini

C) Sözüne bağlılığını       D) Alçak gönüllüğünü

 

2. “Evet; meclis kesinlikle taşınmalı ama Kayseri’ye değil Polatlı’ya.”  .” sözünü Mehmet Akif  ne zaman söylemiştir?

A) 1920’de

B) Düşman İzmir’i işgal ettiğinde

C) Meclisteki bir tartışma sırasında

D) Düşman Polatlı kadar ilerlediğinde


3. “Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek!”

Yukarıdaki dizelerde Mehmet Akif’in “Asım’ın nesli” sözüyle anlatmak istediği nedir?

A) Asım Efendi’nin soyundan gelenler

B) Asım ve yaşıtları

C) Şairin yetişmesini hayal ettiği ideal gençlik

D) Oğlu Asım’ın döneminde yaşayan insanlar


4. Mithat Cemal Kuntay on beş sene boyunca Mehmet Akif’ten kaç yemin duymuştur?

A) 1           B) 2         C) 3           D) 4


 

5. İstiklal Marşı yarışmasına katılması için Mehmet Akif’in adına kim söz veriyor?

A) Mehmet Tahir efendi

B) Mithat Cemal Kuntay

C) Hamdullah Suphi Tanrıöver

D)Hasan Basri Çantay


 

6. Mehmet Akif’in namaz için gittiği Sultan Ahmet Cami’ sinde daima ağlarken gördüğü ihtiyarı ağlatan ne idi?

A) Hanımının ölümü

B) Binbaşılıktan istifa ettiği gün rüyasında Peygamber Efendimiz’in Abdülhamit Han’a “Senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik.” demesi

C) Görevden alınması

D) Tüm mal varlığını kaybetmesi


 

7. Mehmet Akif ikiyüzlüleri sevmezdi ama yaşı ilerleyince “İkiyüzlüleri artık sever oldum.” diyordu. Mehmet Akif’in ikiyüzlüleri sevmeye başlamasının sebebi nedir?

A) Yaşlandıkça insanları daha iyi anlaması

B) İnsanların ikiyüzlülükten vazgeçmesi

C) Yaşadıkça yirmi yüzlü insanları görmesi

D) İkiyüzlü insanlara acıması8. Eşref Edip bir gün Mehmet Akif’e:

İstiklal Marşı’nı niye Safahat’a koymadınız, diye sorunca:

Mehmet Akif aşağıdaki sözlerden hangisini söylememiştir?

A) Onu milletime hediye ettim.

B) Artık o, milletindir, benimle alakası kesilmiştir.

C) Milletimin de ben de hakkı var.

D) Zaten o milletin eseri, milletin malıdır.


9. Mehmet Akif göre aşağıdakilerden hangisi ülkedeki geriliğin ve cehaletin sorumlularından biri değildir?

A) Kur’anı yanlış anlayanlar

B) Kur’anı yanlış okuyanlar

C) Kur’anı yanlış yorumlayanlar

D) Kur’anı yanlış uygulayanlar


10. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif’in İslam dininde yerinin olmadığını söylediği davranışlar arasında yer almaz?

A) Tembellik ve cehalet

B) Nemelazımcılık ve tutuculuk

C) Makam sevdası

D) Batıl inançlar

 

 

11. Mehmet Akif Ersoy ne zaman ve nerede vefat etmiştir?

A) 27 Aralık 1936, Ankara

B) 10 Kasım 1938, İstanbul

C) 21 Aralık 1936, Mısır

D) 27 Aralık 1936, İstanbul

 

 

12. Mehmet Akif’in yayımladığı Sırat-ı Müstakim dergisinin amacı neydi?

A) Fikirde en doğru olanı, “doğru yol”u göstermek

B) Kurtuluş Savaşı’nı anlatmak

C) Şehit olanların destanını anlatmak

D) Mehmet Akif’in düşüncelerini halka ulaştırmak

 

 

13. Ben İstiklal Marşı’nın en çok “ Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet – Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal” dizelerini severim diyen kimdir?

A) Hamdullah Suphi Tanrıöver

B) Atatürk

C) Mehmet Akif

D) Hasan Basri Çantay


14. “Mehmet Akif için dört şey çamur kadar pisti.” Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Cimrilik              B) İkiyüzlülük                        C) Kibir                  D) Makam şımarıklığı


15. Mehmet Akif üst düzey birinin oğluna verdiği dersi neden bırakmıştır?

A) Gençten sıkıldığı için

B) Genç peygamberimize küfrettiği için

C) Genç Mehmet Akif’in babasına laf söylediği için

D) Mehmet Akif’in vakti yetmediği için


16. Mehmet Akif, hayatı boyunca durmadan, dinlenmeden her gün kaç saat çalışmıştır?

A) 12         B) 14         C) 16            D) 18

 

 

17. “Eserlerimi beğendikleri zaman hüzün duyuyorum; memleketin edebiyatı o hale gelmeliydi ki beni beğenmemeliydiler.” Bu cümlede Mehmet Akif’in kişiliğinin hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Kibirli                 B) Alçakgönüllü                    C) Onurlu                D) Hoşgörülü

 

 

18. Mehmet Akif hem …………….. hem de ………………İstiklal Mücadelesi’ne katkıda bulunmuştur. Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Parayla-malla

B) Yazarak-konuşarak

C) Kalemle-kılıçla

D) Fikren-bedenen

 

 

19. Mehmet Akif evindeki misafirleri neden bırakıp gitmiştir?

A) Eşref Edip’le görüşmek için

B) Biraz hava almak için

C) Son vapuru kaçırmamak için

D) Eşref Edip’le bir yere gitmeye söz verdikleri için


20. Mehmet Akif  İstiklal Marşı Yarışması’ndaki birinciliğinden dolayı kendisine verilen ………..

lirayı, ihtiyacı olmasına rağmen almadı. Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bin beş yüz               B) beş bin                          C) elli bin                      D) beş yüz

 

 

21. Mehmet Akif’in hayatına ve şiirlerine yön veren nedir?

A) Kur’an             B) Kitaplar                                C) Ailesi               D) Kanunlar


22. Mehmet Akif aldığı ödülü hangi vakfa bağışlamıştır?

A) Darül-fünun               B) Darül-aceze                C) Darül-mesai              D) Darul-erkam

23. “Mehmet Akif’in hayatı, eserlerinden çok muhteşem bir şiirdir.” sözü kime aittir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın

B) Mithat Cemal Kuntay

C) Ahmet Suphi Tanrıöver

D) M. Kemal Atatürk


24. “Mehmet Akif, çalıştığı daireye alınan bir genç, haksız yere işten çıkarılınca, dayanamadı ve her türlü zorluğu göze alarak istifa etti.” Bu parçada Mehmet Akif’in hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Arkadaşlarını çok sevdiği

B) Haksızlıklara dayanamadığı

C) Zorluklardan yılmadığı

D) Gençlere yardımcı olduğu

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi gençliğinde Mehmet Akif’in birincilik kazandığı spor dallarından biri değildir?

A) Deniz yarışları          B) Güreş

C) Koşu                       D) Ağırlık atma

 

 

26. “Mehmet Akif’in kişiliğine en çok tesir eden üç şey vardır.” aşağıdakilerden hangisi biri değildir?

A) İçinde beş vakit namazın kılındığı ve Kur’an sesiyle dolan ev

B) İlimle buluştuğu mektep

C) Pehlivanlı mahalle

D) Taceddin Dergahı

 

 

27. Mehmet Akif İstiklal Marşı’nın bir bölümünü neden dergahın duvarına yazmıştır?

A) O an kağıt bulamadığı için

B) Duvarda daha kalıcı olur diye

C) Yeterince kağıdı olmadığı için

D) İsrafı sevmediği için28. Mehmet Akif’in Taceddin Dergahı’nın duvarına kazıdığı dörtlük İstiklal Marşı’nın kaçıncı dörtlüğüdür?

A) Üçüncü dörtlüğü         B) Birinci dörtlüğü         C) Onuncu dörtlüğü         D) Beşinci dörtlüğü


29. Mehmet Akif milli marşla ilgili yarışmaya neden katılmak istemiyor?

A) Ödülü az bulduğu için

B) Yazamayacağı için

C) Para ödülü konulmasını doğru bulmadığı için

D) Başkalarının daha iyi yazacağına inandığı için30. Mehmet Akif babasının vefatına kadar hangi adı kullanmıştır?

A) Mehmet     B) Tahir    C) Raif     D) Ragif
CEVAP ANAHTARI-A


1- C

2- D

3- C

4- B

5- D

6- B

7- C

8- C

9- B

10-C

11-D

12-A

13-B

14-B

15-B

16-C

17-B

18-D

19-D

20-D

21-A

22-C

23-A

24-B

25-B

26-D

27-C

28-A

29-C

30-D

 

Alkışı sevmeyen şair : Mehmet Akif Ersoy kitap soru ve cevapları - Murat Kaya sınav örneği 2

 

1.“Bir söz ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmezse mazur görülebilir.” sözü Mehmet Akif’in hangi yönünü vurgulamaktadır?

A) Doğruluğunu B) Cömertliğini

C) Sözüne bağlılığını D) Alçak gönüllüğünü

 

 

2.“Evet; meclis kesinlikle taşınmalı ama Kayseri’ye değil Polatlı’ya.” sözünü Mehmet Akif ne zaman söylemiştir?

A) 1920’de

B) Düşman İzmir’i işgal ettiğinde

C) Meclisteki bir tartışma sırasında

D) Düşman Polatlı’ya kadar ilerlediğinde

 

 

3. “Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek!”

Yukarıdaki dizelerde Mehmet Akif’in “Asım’ın nesli” sözüyle anlatmak istediği nedir?

A) Asım Efendi’nin soyundan gelenler

B) Asım ve yaşıtları

C) Şairin yetişmesini hayal ettiği ideal gençlik

D) Oğlu Asım’ın döneminde yaşayan insanlar

 

 

 

4. Mithat Cemal Kuntay on beş sene boyunca Mehmet Akif’ten kaç yemin duymuştur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

 

 

 

5. Mehmet Akif’in namaz için gittiği Sultan Ahmet Cami’ sinde daima ağlarken gördüğü ihtiyarı ağlatan ne idi?

A) Hanımının ölümü

B) Binbaşılıktan istifa ettiği gün rüyasında Peygamber Efendimiz’in Abdülhamit Han’a “Senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik.” demesi

C) Görevden alınması

D) Tüm mal varlığını kaybetmesi

 

 

6. Mehmet Akif ikiyüzlüleri sevmezdi ama yaşı ilerleyince “İkiyüzlüleri artık sever oldum.” diyordu. Mehmet Akif’in ikiyüzlüleri sevmeye başlamasının sebebi nedir?

A) Yaşlandıkça insanları daha iyi anlaması

B) İnsanların ikiyüzlülükten vazgeçmesi

C) Yaşadıkça yirmi yüzlü insanları görmesi

D) İkiyüzlü insanların topluma verdiği zararlardan ötürü

 

 

 

7. Mehmet Akif’e göre aşağıdakilerden hangisi ülkedeki geriliğin ve cehaletin sorumlularından biri değildir?

A) Kur’anı yanlış anlayanlar

B) Kur’anı yanlış okuyanlar

C) Kur’anı yanlış yorumlayanlar

D) Kur’anı yanlış uygulayanlar

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif’in İslam dininde yerinin olmadığını söylediği davranışlar arasında yer almaz?

A) Tembellik ve cehalet

B) Nemelazımcılık ve tutuculuk

C) Makam sevdası

D) Batıl inançlar

 

 

 

 

 

 

9. Mehmet Akif’in yayımladığı Sırat-ı Müstakim dergisinin amacı neydi?

A) Fikirde en doğru olanı, “doğru yol”u göstermek

B) Kurtuluş Savaşı’nı anlatmak

C) Şehit olanların destanını anlatmak

D) Mehmet Akif’in düşüncelerini halka ulaştırmak

 

 

 

10. “Mehmet Akif için dört şey çamur kadar pisti.” Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Cimrilik B) İkiyüzlülük C) Kibir D) Makam şımarıklığı

 

 

11. Mehmet Akif üst düzey birinin oğluna verdiği dersi neden bırakmıştır?

A) Gençten sıkıldığı için

B) Genç peygamberimize küfrettiği için

C) Genç Mehmet Akif’in babasına laf söylediği için

D) Mehmet Akif’in vakti yetmediği için

 

 

12. Mehmet Akif, hayatı boyunca durmadan, dinlenmeden her gün kaç saat çalışmıştır?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18

 

13. Mehmet Akif Ersoy milli mücadelede halka manevi güç aşılamak için şehir şehir dolaşarak vaazlar vermiştir. Aşağıdaki illerden hangileri Akif’in dolaştığı ve bizzat kitapta adı geçen şehirlerimizdendir?

A) Konya-İzmir

B) İstanbul-Ankara

C) Kastamonu-Balıkesir

D) Çanakkale-Edirne

 

 

14. Mehmet Akif evindeki misafirleri neden bırakıp gitmiştir?

A) Eşref Edip’le görüşmek için

B) Biraz hava almak için

C) Son vapuru kaçırmamak için

D) Eşref Edip’le bir yere gitmeye söz verdikleri için

 

 

15. Mehmet Akif’in hayatına ve şiirlerine yön veren nedir?

A) Kur’an B) Kitaplar C) Ailesi D) Sünneti Seniyye

 

 

 

 

16. “Mehmet Akif, çalıştığı daireye alınan bir genç, haksız yere işten çıkarılınca, dayanamadı ve her türlü zorluğu göze alarak istifa etti.” Bu parçada Mehmet Akif’in hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Arkadaşlarını çok sevdiği

B) Haksızlıklara dayanamadığı

C) Zorluklardan yılmadığı

D) Gençlere yardımcı olduğu

 

 

 

17. “Mehmet Akif’in kişiliğine en çok tesir eden üç şey vardır.” aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) İçinde beş vakit namazın kılındığı ve Kur’an sesiyle dolan ev

B) İlimle buluştuğu mektep

C) Pehlivanlı mahalle

D) Taceddin Dergahı

 

 

 

18. Mehmet Akif İstiklal Marşı’nın bir bölümünü neden dergahın duvarına yazmıştır?

A) Kağıt almaya vakti olmadığı için

B) Duvarda daha kalıcı olur diye

C) Yeterince kağıdı olmadığı için

D) İsrafı sevmediği için

 

 

19. Mehmet Akif’in Taceddin Dergahı’nın duvarına kazıdığı dörtlük İstiklal Marşı’nın kaçıncı dörtlüğüdür?

A) Üçüncü dörtlüğü B) Birinci dörtlüğü C) Onuncu dörtlüğü D) Beşinci dörtlüğü

 

 

20. Mehmet Akif babasının vefatına kadar hangi adı kullanmıştır?

A) Mehmet B) Tahir C) Raif D) Ragif

 

 

CEVAPLAR

1 C

2 D

3 C

4 B

5 B

6 C

7 B

8 C

9 A

10 B

11 B

12 C

13 C

14 D

15 A

16 B

17 D

18 C

19 A

20 D


 

Öğretmen - Öğrenci Girişi