YGS - LYSİNDİR
İndirme Anasayfası Dosyalarda Ara Dosya Gönder
Kategori: Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi
Sayfa: 1 toplam 1
Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi Dosyalar: 8
Dosyalar:
Edebiyat tarihi - toplum bilimi İlişkisi

İndir
Download

Edebiyat tarihi - toplum bilimi İlişkisi

Toplumun oluşum, İşleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalına “toplum bilimi (sosyoloji)” denir. Başka bir söyleyişle, toplum bilimi, insanların yaşayışlarını, bu yaşayışları düzenleyen ve yöneten yasaları araştıran, inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı “dil, din, ahlak, gelenek, görenek, kültür, uygarlık, millet” gibi düşünce ve kavramların önem ve etkinlik kazanmasına, değerlendirilmesine yardımcı olur.

Toplum bilimi, insan topluluklarının çeşitli kurum ve kurallarını kültür eserlerini, yalnız toplumun oluşumu açısından araştırır ve değerlendirir. Belli bir toplumdan sağladığı verileri, o toplumun gelişim sorunlarını, kurum ve kurallarını, kültür aşamalarının dönüşüm çeşitlerini açıklamak için kullanır.

devamı için indiriniz.
Tarih
Boyut
Tıklama
23-09-2010
26 KB
109
Edebiyat tarihi - halk bilimi ilişkisi

İndir
Download

Edebiyat tarihi - halk bilimi ilişkisi

Toplumun geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, edebî ürünlerini inceleyen bilim dalına “halk bilimi” denir. Yani halk bilimi bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, geleneklerini, törelerini, inançlarını, müziğini, oyunlarını, masallarını, efsanelerini, halk kimliğini inceler. Bunların birbirleriyle olan ilişkilerini belirtir. Kaynak, gelişim ve etkileşim gibi sorunlarını kendine özgü yöntemlerle çözme çabası içinde olur. Sonuç, kural, kuram ve yasalarını bulmaya çalışır.

Halk bilimine “folklor” da denir. “Folklor” karşılığı olarak ülkemizde eskiden “hakikat” ve “hakikat bilgisi” gibi sözler kullanılmıştır. Daha sonra bu sözler halk bilimini belirten bir terim olarak kabul edilmiştir.

devamı için indiriniz.
Tarih
Boyut
Tıklama
23-09-2010
27.5 KB
69
Edebiyat - toplum bilimi ve dil

İndir
Download

— Edebi eserler, toplumların yaşam biçimlerini, geleneklerini, göreneklerini de içine alarak bu konuda toplum bilimcilere bir fikir aracı olmaktadırlar. Yine edebi eserler, halkın inancını, üzüntüsünü, acısını, değer yargılarını, sevinçlerini, özlemlerini şiirlerde, romanlarda, hikâyelerde, masallarda, atasözlerinde, deyimlerde, fıkralarda yer vererek halk bilimi uzmanlarına önemli bir kaynak olmaktadırlar.
devamı için indiriniz.
Tarih
Boyut
Tıklama
23-09-2010
570 KB
90
Edebiyat tarihi - toplum bilimi - halk bilimi - edebiyat ve dil

İndir
Download

EDEBİYAT TARİHİ-TOPLUM BİLİMİ-HALK BİLİMİ-EDEBİYAT VE DİL

“SEVMEK, BİLMEKLE MÜMKÜN OLUR"

İnsanoğlu hayatı boyunca güzeli istemiş, iyiye gönül vermiştir. Güzelliğe mutluluğunu, özgürlüğünü, huzurunu katmıştır. Hatta çektiği acılara ve bu acıların dile getiriliş şekline dahi bir estetik katmıştır.

Sözüne, yazısına (edebiyat); sesine (musiki); kullanabildiği tüm renklere (resim); yaşadığı mekana (mimarlık); işleyebildiği her türlü maddeye (heykeltıraşlık) güzellik vermek insanoğlunun yaşam felsefesi olmuştur ki, bu da güzel sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur.

Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. İnsan, iyiye ve güzele giden yolda en fazla tasarruf ettiği söze ve yazıya, etkili bir ifade katarak sıradan düşüncelerini, hayatını güzelleştirecek en yüksek düşüncelere; sıradan duygularını da en yüksek duygulara çevirmiştir.

devamı için indiriniz.
Tarih
Boyut
Tıklama
23-09-2010
162 KB
151
Edebiyatın Bilim ile İlişkisi

İndir
Download

Bilim ile edebiyat: Bu iki benzeşmezi karşı karşıya koyuyoruz, zorla yatış­tırıyoruz, sonuca bakarak, boynumuzu büküp göz göre göre, bilimin kesinlik ölçüleri açısından edebiyatın büyük bir yenilgiye uğradığını söylüyoruz.Peki ya edebiyat? Hangi sonucu ileri sürebilir?

devamı için indiriniz.
Tarih
Boyut
Tıklama
23-09-2010
41 KB
81
Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi 3

İndir
Download

 • Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
 • Edebiyat ile Tarih Arasındaki İlişki
 • Edebiyat ile Coğrafya Arasındaki İlişki
 • Edebiyat ile Sosyoloji Arasındaki İlişki
 • Edebiyat ile Psikoloji Arasındaki İlişki
 • Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki
 • Edebiyat ile Bilim -Teknik Arasındaki İlişki

devamı için indiriniz.
Tarih
Boyut
Tıklama
23-09-2010
37.5 KB
254
Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi ders notu 2

İndir
Download

EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Tarih: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır. Tarihin konusu Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

Sosyoloji: Sosyolojinin ana konusu toplumdur. Sosyolojinin konusu daha dar anlamda toplum yapısı, toplumsal kurumlar toplumsal ilişkiler, sosyal grup, sosyal tabakalaşma, kültür ve tüm bu unsurlarda meydana gelen değişme ve gelişmelerdir.

Matematik: Biçim sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri üst bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzam bilgisi gibi dallara ayrılan bilim dalıdır. İlgi alanları Kişiyi günlük yaşamında etkileyen basit olgulardan başlayıp, evrenin yapısına kadar giden düşüncelerin hepsinde matematik vardır. Ona verilebilecek nitelikler de pek çoktur. İnsanlığın ortak düşünme aracıdır, evrensel dildir, bilimdir, sanattır… O, insan aklının güzelliğini ve yüceliğini gösteren yetkin bir yapıttır.

Fizik: Madde ve madde bileşenlerini inceleyen, aynı zamanda bunların etkileşimlerini açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır Fiziğin amacı evrendeki "gözlenebilir" niceliklerin (enerji, momentum, açısal momentum, spin vs.) "nasıl" değiştiğini anlamaktır.

Kimya: atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini (makroskopik ve mikroskobik boyutta), uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında açığa çıkardıkları ya da soğurdukları enerji ve entropiyi inceleyen bilim dalıdır.

Biyoloji veya Canlı bilimi: canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Biyologlar, tüm canlıları - tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar - onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte incelerler.

Tıp: İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları sağaltma (tedavi etme), ve hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin şemsiye adıdır. Hem bir bilgi alanı – vücut sistemlerinin ve bunların hastalıklarının ve tedavilerinin bilimi – hem de bu bilginin uygulandığı meslektir.

Psikoloji: İnsan bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi içinde de dengeli bir gelişme sağlamak ister. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklayabilir, önceden kestirebilir, kontrol edebilir. Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olabilir.

 

1-Tarih, sosyoloji, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp ve psikoloji gibi bilim ve bilgi dallarının hangi konuları kapsadığını belirleyerek defterinize yazınız.

devamı için indiriniz.

 

 

 
Tarih
Boyut
Tıklama
23-09-2010
130 KB
343
Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi

İndir
Download

 • DOĞRU YANLIŞ SORULARI
 • BOŞLUK TAMAMLAMA SORULARI
 • KAVRAMLAR VE TERİMLER
 • METİN EŞLEŞTİRME
 • KLASİK SORULAR
 • TEST SORULARI
 • ÖSS-ÖYS SORULARI
 • devamı için indriniz.Tarih
Boyut
Tıklama
23-09-2010
130 KB
470

Öğretmen - Öğrenci Girişi