Anasayfa İNDİR DERS NOTLARI Türk edebiyatı ders notları 9.sınıf türk edebiyatı ders notları

YGS - LYSİNDİR
İndirme Anasayfası Dosyalarda Ara Dosya Gönder
Kategori: 9.sınıf türk edebiyatı ders notları
Sayfa: 1 toplam 1
Alt Kategorilerin Sayısı: 23
9.sınıf türk edebiyatı ders notları Dosyalar: 1
Alt kategoriler:
Güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri Dosyalar: 7
Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi Dosyalar: 8
Dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi Dosyalar: 5
Metin - edebi metin Dosyalar: 5
Edebiyat ve gerçeklik Dosyalar: 7
Şiir ve zihniyet Dosyalar: 4
Şiirde Ahenk ( Ses ve Ritm ) Dosyalar: 4
Şiir Dili Dosyalar: 5
Şiirde Yapı Dosyalar: 1
Şiirde Tema Dosyalar: 0
Şiirde Gerçeklik ve Anlam Dosyalar: 0
Şiirde Yorum Dosyalar: 0
Metin ve Şair Dosyalar: 0
Manzume ve Şiir Dosyalar: 0
Manzume ve Şiir Örneklerini İnceleme Dosyalar: 0
Olay Çevre. Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplândırma Dosyalar: 0
Metin ve Zihniyet Dosyalar: 0
Yapı (Olay 18.Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman ) Dosyalar: 0
Metinde Tema Dosyalar: 0
Metinde Dil ve Anlatım Dosyalar: 5
Metin ve Gelenek Dosyalar: 7
Metinde Anlama ve Yorumlama Dosyalar: 2
Metin ve Yazar Dosyalar: 5
Dosyalar:
Edebiyatın Tanımı, Konusu, İçeriği;Yöntemi

İndir
Download

Edebiyat; Tanımı, Konusu, İçeriği;Yöntemi

Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına edebiyat denir. Edebiyat, sözcüğü Arapça ‘’edep’’ sözcüğünden türemiştir. Edebiyat sözcüğü ilk kez Tanzimat döneminde Şinasi tarafından kullanılmıştır.

devamı için dosyayı indiriniz.
Tarih
Boyut
Tıklama
24-09-2010
24.5 KB
252

Öğretmen - Öğrenci Girişi