Anasayfa İNDİR DERS NOTLARI Türk edebiyatı ders notları 11.sınıf türk edebiyatı ders notları Tanzimat dönemi şiir Hürriyet kasidesi incelemesi - ders kitabındaki tüm soruların cevabı

YGS - LYSİNDİR
İndirme Anasayfası Dosyalarda Ara Dosya Gönder
İndirme detayları
Hürriyet kasidesi incelemesi - ders kitabındaki tüm soruların cevabı

METİN İNCELEME SORU VE CEVAPLARI

1. a. Bu tür ses benzerliklerime şiire has bir ahenk yakalanmıştır. Şiirlerde bu tür ses benzerlikleri redif ve kafiye şeklinde isimlendirilirler. Tekrar eden "-den" ler redif, "-etler tam kafiyedir.

b. Bu kelimeler, kendine özgü bir söyleyiş tarzı, ritim oluşturacak şekilde şiirde kullanılmıştır. Dik kat edilirse bütün kelimelerde ünlü harflerin uzun okunması gereklidir. Kelimelerin bu şekilde kullanıl ması "şiirdeki söyleyiş tarzı ve ses değerlerinin bir arada düşünüldüğünü bize gösterir. Bu şekilde kullanımla birlikte şiirin ahenginin, ses akışı, söyleyiş, ritim ve her türlü ses benzerlikleriyle sağlandığını göstermektedir.

2. a. Kasideler övgü şiiridir. Divan edebiyatı geleneğine mensup şairler, genellikle padişahlara, sadrazamlara ve devlet büyüklerine bu tür şiirler yazmışlardır. Nefî'nin kasidesi de Sultan Murad Han'a yazılmıştır. Bu kasidedeki dil, söz sanatları, kullanılan kelime ve tamlamaların Arapça ve Fars-çayla yüklü olması şiirin yazıldığı dönemle ilişkilidir. Namık Kemal'in kasidesi ise şekil açısından Divan şiiri geleneğine bağlıdır. Fakat bu kaside, geleneğin körü körüne devam ettiricisi olamaz. Öncelikle bu kaside ne padişaha ne de devlet ileri gelenlerine yazılmıştır. Soyut bir kavram olan "hürriyet'e yazıl mıştır. Divan şiirinin kasidecilik geleneğinde kasideler hep "somut" konular üzerinde yazılmıştır. Ayrı ca, bu kasidenin kendine has bir başlığı vardır. Divan şiiri geleneğinde kasidelerin özel bir başlıkları da bulunmaz. İki kaside de övüleceklerin niteliğine uygun şatafatlı bir üslupla yazılmıştır. Söyleyiş özellik leri bakımından da iki kaside de ses tekrarları, ritim ve ses akışı bakımından ortaktır.

devamı için indiriniz.
Veri

Boyut 48.5 KB
İndirilme 244
Dil
Lisans
Yazar
Website
Değer
Oluşturulma 17-10-2010
Oluşturan admin
Değiştirilme
Düzenleyen

Download

Öğretmen - Öğrenci Girişi