YGS - LYSİNDİR
İndirme Anasayfası Dosyalarda Ara Dosya Gönder
İndirme detayları
Sembolizm özellikleri - sembolizm temsilcileri - sembolizm şiir örnekleri

Sembolizm ve özellikleri

 • 19. yüzyılın sonunda Fransa'da parnasizme tepki olarak doğmuştur.
 • Parnasizmde bakışlar dışa çevrilmişti, sembolizmde ise kişinin iç dünyası önemlidir.
 • Baudelaire, sembolizm akımının öncüsü olarak kabul edilmiştir.
 • Sembolistlerin ortaya çıktığı dönemde Fransa'da karamsarlık, bezginlik, kötümserlik hüküm sürüyordu.
 • Sembolizme göre gerçeği olduğu gibi anlatmak mümkün değildir.
 • Sembolizmde açıklıktan kaçınma vardır. Sembolistler, eşyanın sert görünüşünden uzaklaşıp, onu kapalı, ka­ranlık bir ortamda, gölgede görmeye çalışmışlardır.
 • Sembolizme göre, duyularımız, dış dünyayı asıl halini değiştirerek bize ulaştırır. Bu yönüyle şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde bıraktığı etkiyi anlatmalıdır
 • Dış dünyanın insanın duyguları üzerindeki etkisi açıkça anlatılamaz, okuyucunun duyularına seslenerek sezdirilir. Duyulara seslenmek ancak "telkin" yoluyla olur. Haşim'in ifade ettiği gibi "şiir, telkin aracı"dır. Şiirde önemli olan musikidir.
 • Şiirde duygu ve düşünceler sembollerle anlatılmalıdır. Sembolistler mecazlı anlatıma, imgeye sık sık başvurmuşlardır.
 • Duygu ve düşünceleri açıkça söylemeyip dizelerin ahengiyle "telkin" ederek duyurmaya çalışmak, sembollere geniş yer vermek önemlidir.
 • Anlamda kapalılık esastır. Bundan dolayı sembolist şairlerde "güneşin batışı, kısık lambalar, pencere camlarındaki akşamlar, gölgeler, ay ışığı, sararmış yapraklar, tenha yerler, sessizlikler, kimsesiz kırlar..." sık rastlanan görünümlerdir.
 • Şiirde anlam önemli değildir; anlam, ancak bir araçtır. Şiirde önemli olan bir şey anlatmak değil, duyurmaktır.
 • Duyuların herhangi biriyle ilgili bir özellik, başka bir duyu için kullanılmıştır: "acı yeşil, mor uğultu, beyaz titreyiş" gibi.
 • Şiirde ölçü ve uyağa pek önem vermemişlerdir. Serbest ölçüyü sembolistler kurmuşlardır.
 • Sembolizmin temsilcileri başta C. Baudelaire olmak üzere Stephan Mallarme, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, P Valery'dir. Bu sanatçıların tümü Fransız edebiyatındandır.
 • Türk edebiyatında ilk olarak Cenap Şahabettin'in bazı şiirlerinde sembolizmin etkisi görülür. Ahmet Haşim, Türk edebiyatında sembolizmin temsilcisi olmuştur.
 • Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmet Muhip Dıranas'ın bazı şiirlerinde sembolizmin etkisi gö­rülür.

Sembolizmin Önemli Temsilcileri:

-Charles Baudelaire - şiir
-Stephane Mallerme - şiir
-Paul Verlaine - şiir
-Arthur Rimbaud - şiir
-Paul Valery - şiir
-Puşkin
-Maunce Maeterlinck – tiyatro

Türk edebiyatında sembolizm

Bu anlayışın ilk uygulayıcısı Cenap Şahabettin'dir. Ancak bu akımın en başarılı örneklerini veren şairimiz Ahmet Haşim'dir. Kimi yönleriyle Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairler de bu akımın izlerini taşırlar.

"Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, ama duyulmak üzere oluşmuş müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın, ortalama bir dildir".

Ahmet Haşim (Piyâle Önsözü)

Sembolist Şiir Örnekleri

SONE
Derdim, yeter, sâkin ol, dinlen biraz artık!
Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam,
Siyah örtülerle sardı şehri karanlık;
Kimine huzur iner gökten, kimine gam.

Bırak, şehrin iğrenç kalabalığı gitsin,
Yesin kamçısını hazzın sefil cümbüşte
Toplasın acı meyvesini nedâmetin
Sen gel, derdim, ver elini bana, gel şöyle.

Bak göğün balkonlarından geçmiş seneler
Eski zaman esvaplarıyla eğilmişler;
Hüzün yükseliyor, güler yüzle, sulardan.

Seyret bir kemerde yorgun ölen güneşi

Ve uzun bir kefen gibi doğuyu saran
Geceyi dinle, yürüyen tatlı geceyi.

(Charles Baudelaire'den çeviren: Sabahattin Eyüboğlu)

Şiir sanatı

Musiki, her şeyden önce musiki; Onun için tekli mısradan şaşma. Kıvrak olur, erir havada sanki; Ağır aksak söyleyişe yanaşma.

Güzel sözler tül ardında görünsün Gün ışığı titremeli şiirinde, Ak yıldızlar maviliğe burunsun Ilgıt ılgıt sonbahar göklerinde

Tut belâgati boğazından sustur, El değmişken bir zahmete daha gir Kafiyenin ağzına da bir gem vur Bırakırsan neler yapmaz kim bilir?

Hep musiki biraz daha musiki Havalanan bir şey olmalı mısra Deli bir gönülden kalkıp gitmeli Başka göklere, başka sevdalara

Paul Verlaine, (Çev. S. Eyüboğlu - Melih Cevdet Anday)

 
Veri

Boyut 37 KB
İndirilme 98
Dil
Lisans
Yazar
Website
Değer
Oluşturulma 05-01-2011
Oluşturan admin
Değiştirilme 05-01-2011
Düzenleyen admin

Download

Öğretmen - Öğrenci Girişi