Anasayfa Fecr-i Ati Edebiyatı Fecr-i Ati Dönemi Sanatçıları

YGS - LYSFecr-i Ati Dönemi Sanatçıları
Türk Edebiyatı - Fecr-i Ati Edebiyatı

AHMET HAŞİM

(1884-1933)

1-Topluluğun en önemli şairidir.

2-Topluluk dağıldıktan sonra sanat hayatını bağımsız olarak sürdürmüştür.

3-Piyale adlı şiir kitabının önsözünde şiir hakkındaki düşüncelerini;  ‘Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar’ başlığı altında toplamıştır.

Şiir hakkındaki görüşleri:

Şiir duyulmak, hissedilmek için yazılmıştır. Şiirde musiki anlamdan önce gelmelidir. Şiirde anlam aranmaz.

Şiirin dili musiki ile söz arasındadır, sözden ziyade musikiye yakındır.

4-Şiirlerinde dış dünyayı kendi iç dünyasıyla birleştirir ve iç dünyasında, ruhunda aldığı şekillerle yansıtır.

5-Şiirin kaynağı Haşim’e göre şuuraltıdır.

6-Sembolizmin en önemli temsilcisidir.

7-Sanat sanat içindir.görüşüne bağlıdır.

8-Şiirlerinde tabiat ile ilgili kavramlar, akşam, gurup, şafak, mehtap, gece, çöller gibi kavramları bolca kullanır.

9-Hece veznini, köylü vezni olarak nitelendirir.

10-Dili süslü ve sanatlıdır. Serbest müstezatı bolca kullanır.

11-‘’Gerçek şiir, nesre çevrilmeyendir.’’ diyerek şiir diliyle nesir dili farkını ortaya koymuştur.

Eserleri:

Şiirleri:Göl Saatleri ,Piyale

Denemeleri:Gurabahane-i Laklakan, Bize Göre

Gezi:Frankfurt Seyhatnamesi

NOT:Düz yazılarında açık anlaşılır, yalın bir anlatımı benimsemiş; fıkra, deneme, gezi yazıları yazmıştır.

REFİK HALİT KARAY

(1888-1965)

1-Edebi hayata çeşitli gazetelerdeki yazıları ve fıkralarıyla başlayan Refik Halit, önce Fecr-i Ati edebiyatının sonra milli edebiyat akımının içinde yer almıştır.

2-İlk yazılarında günlük hayatı dile getirmiş, hayatın gülünç yanlarını karikatürize etmiştir.

3-Sosyal hayattaki çarpıklıkları nükteli bir şekilde anlatır.

4-Eserlerinde mizah, eleştiri ve hiciv önemli yer tutar.

5-Şahısları kendi sosyal çevreleri içinde ele alır.

6-Çok iyi bir gözlemcidir. Olayları ve karakterleri en ince ayrıntılarına kadar inceler.

ESERLERİ:

Hikayeleri: Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri

Romanları: Sürgün, Nilgün, Çete, Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi, Anahtar, İstanbul’un İç Yüzü

Hiciv ve Mizah yazıları: Deli, Kirpinin Dedikleri, Sakın Aldanma İnanma Kanma

SORULARLA KONU TEKRARI

1-Servet-i  Fünun sanatçıları, hangi şairin etrafında toplanmışlardır?

2-Türk edebiyatında Parnasizmin izleri Tanzimat döneminde görülür, ifadesi doğru mudur?

3-Hüseyin Rahmi Gürpınar edebiyatımıza sokağı getiren sanatçıdır, ifadesi doğru mudur?

4-Modern Türk romanımızın kurucusu kimdir?

5-Servet-i Fünun döneminde tiyatronun niçin gelişmediğini araştırınız?

6-Tüm şiirlerini aruzla yazan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ahmet Haşim

B-Tevfik Fikret

C-Yahya Kemal

D-Faruk Nafiz

E-Nedim

7-İlkelerini ilk defa bir bildirgeyle açıklayan edebi topluluğun adını yazınız?

8-Aşağıda verilen eser yazar karşılaştırmalarından hangisi doğrudur?

A) Memleket Hikayeleri- Halit Ziya

B) Aşk-ı Memnu- Mehmet Rauf

C) Siyah İnciler- Hüseyin Rahmi

D) Falaka- Ahmet Rasim

E) Bize Göre-Tevfik Fikret

9- İstiklal Marşı’nın güftesi kime aittir?

10-Fecr-i Ati hangi edebiyatın devamı niteliğindedir?


 

Öğretmen - Öğrenci Girişi