Anasayfa Fecr-i Ati Edebiyatı Fecr-i Ati Dönemi Özellikleri

YGS - LYSFecr-i Ati Dönemi Özellikleri
Türk Edebiyatı - Fecr-i Ati Edebiyatı

FECR-İ ATİ  EDEBİYATI- (1909-1911)

Edebiyat-ı Cedide’ye tepki olarak doğmuştur. Fecr-i Aticiler, 24 Şubatta 1909 da sanat anlayışlarını, amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklamışlardır.

Edebiyatımızda edebi bir topluluk ilk defa bir bildiriyle kurulmuştur. Fecri Ati ‘geleceğin tanı’ anlamına gelir. Topluluğun sanat anlayışı şu ilkede odaklaşır:

“Sanat kişisel ve saygındır”;

 

Amaçlarını ise şöyle özetlediler:

1-Dilin yazının, edebiyatın ve bilimin gelişmesine çalışmak.

2-Topluluk üyelerinin yapıtlarını içeren bir kitaplık kurmak

3-Yetenekli sanatçıları bir araya getirmek

4-Batının önemli eserlerini Türkçeye kazandırmak

5-Herkese açık toplantılar düzenleyerek halkın edebiyat ve sanat konularındaki bilgileri artırmak

6-Batıdaki benzer kurum ve kuruluşlarla ilişki kurarak ülkemizin yazınsal ürünlerini batıya, batının ürünlerini de doğuya tanıtmak

 

 

FECR_İ ATİ EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ

1-Örnek olarak Fransız edebiyatını aldılar.

2-Eserlerinde aşk ve tabiat konusunu işler.

3-Duygulu ve romantik bir aşkı dile getirdiler.

4-Gerçekten uzak tabiat tasvirleri yaptılar.

5-Fransız sembolistlerinden etkilendiler.

6-Şiirlerinde aruz veznini kullandılar.

7-Serbest müstezatı geliştirerek kullanmaya devam ettiler.

8-Ağır bir dil kullandılar. Dil Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklüdür.

9-Herhangi bir yenilik getirememişlerdir. Servet-i Fünun edebiyatının devamından öteye gidememişlerdir.

 

Fecr-i Ati topluluğu:Refik Halit Karay ,Ali Canip Yöntem ,Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim, Celal Sahir gibi sanatçılardan oluşur.

 

 

FECR-İ ATİ EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ (detay bilgi )

Fecr-i Ati topluluğu Genç Kalemler dergisinin yayın hayatına başlamasıyla dağılma sürecine girer. Sanatçıların bir kısmı Milli Edebiyata dahil olur; bir kısmı bağımsız olarak çalışmaya devam eder.

 

 • Servet-i Fünûn topluluğu 1901'de dağıldı. Bu tarihten sonra eser veren, özellikle şiir yazan sanatçılar yazdıklarını birtakım dergilerde yayımladılar. Bu gençler arasında Ahmet Haşim, Aka Gündüz, Ali Canip, Tahsin Nahit gibi isimler vardır. Daha sonra bunların arasına Yakup Kadri, M. Fuat Köprülü, Refik Halit gibi sanatçılar da katıldı. Bu genç sanatçılar bir araya gelerek edebi çalışmalarını bir düzene koymak istediler. Bu amaçla 20 Mart 1909'da ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Servet-i Fünûn dergisi bu gençlere sayfalarını açtı.
 • Genç sanatçılar sanat ve edebiyatla ilgili görüşlerini bir beyanname halinde Servet-i Fünûn dergisinde yayımladılar. Bu beyanname Türkiye'de bir edebiyat topluluğunun yayımladığı ilk beyanname örneğidir. Edebiyatı çok ciddiye aldıklarını, onu hoş vakit geçirme aracı olarak görmediklerini bildirdiler.
 • Sanat anlayışları kendi ifadeleri ile "Sanat şahsi (kişisel) ve muhterem (saygıdeğer)dir." biçimindedir.
 • Batı edebiyatını örnek alacaklarını, Avrupa'daki benzeri topluluklarla ilişki kurmayı hedeflediklerini belirtiyorlar Batı'daki önemli eserleri Türkçeye çevirmeyi hedeflemişlerdi.
 • Servet-i Fünûn'un ömrünü tamamladığını belirtip Servet-i Fünûnculan eleştirmişlerdir.
 • Türk edebiyatına bir yenilik getiremeyen Fecr-i Âti sanatçıları, eleştirdikleri Servet-i Fünûn'un devamı olarak kalmışlardır. Sanat ve dil anlayışları da Servet-i Fünûnculardan farklı değildir.
 • Şiirlerinde süslü, sanatlı; Arapça Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanmışlardır.
 • Şiirlerinde kullandıkları vezin aruzdur.
 • Şiirlerinde başlıca temalar aşk ve tabiattır. Onların şiirlerindeki aşk aşırı ölçüde duygusal ve romantiktir; doğa tasvirleri özneldir, gerçeklikten uzaktır.
 • Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir.
 • Serbest müstezatı geliştirerek kullanmışlardır. En sık kullandıkları nazım biçimi serbest müstezat olmuştur.
 • Nesir (düzyazı) alanında önemli bir etkinlikleri olmamıştır.
 • Kısa sürede dağılan bu topluluğa bağlı bazı sanatçılar daha sonra Milli Edebiyatçıların arasında yer almıştır.

 

Öğretmen - Öğrenci Girişi