Anasayfa Dönem Ödevi Konuları Dönem ödevi konuları

YGS - LYSDönem ödevi konuları
Eğitim - Dönem Ödevi Konuları

DÖNEM ÖDEVİ KONULARI:

Lise–1 Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı:

1.      Dosya ve duvar gazetesi hazırlatma ( Belirli Gün ve Haftalar )

2.      Türk Edebiyatı Tarihinin şema olarak hazırlatılması

3.      Kendi seslerinden şiir ve konuşmaların derlenmesi (Kaset - CD) (Atatürk, Yahya Kemal, Âşık Veysel, Necip Fazıl, A.Nihat Asya vb.)

4.      Fotoğraflarla desteklenmiş Bursa'yı tanıtan gezi yazısı

5.      Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin beş alfabede pano haline getirilmesi

6.      Sınıf dergisi çıkarmak

7.      Tiyatro izletilmesi ve yorumlatılması

8.      Söyleşi – röportaj çalışması ( Ünlü kişilerle )

9.      Roman, hikâye veya şiir tahlilleri

10.  Soruşturma dosyaları hazırlatma ( Bir meslekten farklı kişilerle )

11.  Kim not ( 100 ) ister yarışması hazırlatılması ( Dönemlerine göre )

12.  Safahattaki manzum hikâyelerin nesre çevrilmesi

13.  Meşhur şiirlerdeki ses olaylarının incelenmesi

14.  Manzum hikâyelerin tiyatroya dönüştürülmesi

15.  Konulu dosya hazırlatma ( Vatan, edebiyat vb.)

16.  Dilbilgisi konularının power point sunumlarının hazırlatılması

17.  Yöresel mani, türkü ve bilmecelerin derlenmesi

18.  Tiyatro ve Türk halk tiyatrosu hakkında bilgi

19.  Edebi sanatlar tanıtılıp ünlü şiirlerden örneklerle uygulama yapılması

20.  İnternetteki edebiyat dergilerinin tanıtımı

21.  Hikâye panosu hazırlatılması

22.  Şarkı sözlerindeki atasözleri ve deyimlerinin araştırılması

23.  İnsan vücudunun deyimlerle ifadesi

24.  Anneye, babaya mektuplar

25.  Şiir panosu (Kız öğrenciler için)

26.  Kitap tanıtım panosu (Sene boyunca her ay değişecek)

27.  Sınıf dergisi çıkarmak

28.  Günlük yazdırmak

29.  Dosya ve duvar gazetesi hazırlatma ( Belirli Gün ve Haftalar )

30.  Hikâye içerisinden kelime çeşitleri buldurma

31.  Dilbilgisi konularının power point sunumlarının hazırlatılması

32.  Kitap tanıtım panosu hazırlatma

33.  Radyo tiyatrosu hazırlatma

34.  Kendi çektiği fotoğraflar ve yorumları

35.  Ödev ayları içerisinde gazetelerde çıkan konulu haber hazırlatmak

36.  Deyimlerin fotoğraflanması

37.  Atatürk şiirleri antolojisi hazırlatılması

Lise–2 Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı :

1.      Yazar ve şairlerle alakalı biyografi çalışması, resimli panoları, duvar gazetesi hazırlatılması (Mehmet Akif, Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Cahit Sıtkı Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Peyami Safa, Halide Edip, Yunus Emre, Mevlana, Fuzuli, Karacaoğlan)

2.      Güzel sözlerin ( Dünyayı değiştiren sözler )  haftalık olarak panolara asılması

3.      Sınıf dergisi hazırlamak

4.      Kendi sesinden şiir kaseti hazırlamak

5.      Kim not ( 100 ) ister yarışması hazırlatılması ( Dönemlerine göre )

6.      Dosya ve duvar gazetesi hazırlatma ( Belirli Gün ve Haftalar )

7.      Riziko yarışması hazırlatılması

8.      Dilbilgisi konularının power point sunumlarının hazırlatılması

9.      Belli bir konu verilerek hakkında hikâye – deneme yazılması istenecek

10.  Atebetül Hakayık ve Kutadgu Bilig eserlerinin tanıtılması ve kişisel gelişim kitaplarıyla ortak yönlerinin üzerinde durulması

11.  Türlerine göre şiir dosyası hazırlatılması

12.  Nutuk’ tan seçme sözler

13.  ÖSS ’de çıkmış dilbilgisi soruların derletilmesi

14.  Şiir levhalarının hazırlatılması

15.  Ziya Paşa’nın Terkib-i Bentlerindeki özlü sözlerin derlenmesi ve yorumlanması

16.  Şarkı sözlerindeki atasözleri ve deyimlerinin araştırılması

17.  Çevremizdeki yerleşim yerlerinin isimlerinin nasıl verildiğinin araştırılması

18.  Roman, hikâye veya şiir tahlilleri

19.  Yazılı ve görsel medyada sıkça yapılan dil yanlışları ve anlatım bozukluklarının araştırılması

20.  Şiir, hikâye gibi türlerde kelime çeşitlerinin incelenmesi

21.  Gençliğe Hitabedeki kelime çeşitleri ve cümle incelenmesi

22.  Ünlü kişilerin kendi seslerinden konuşmalarının veya şiirlerinin derlenmesi.( Atatürk, Yahya Kemal, Âşık Veysel, Necip Fazıl, Arif Nihat, Nazım Hikmet, Tevfik Fikret,  ...)

23.  Tanzimat’tan günümüze edebiyat dönemi sanatçılarının resimlerle soy ağacının yapılması

Lise – 3 Türk Dili ve Edebiyatı:

1.      Uygulamalı yazı türlerinin araştırılması ve örnek bir yazı yazdırılması

2.      Dilin sosyolojik yönü üzerinde araştırma

3.      Cümle öğeleri hakkında bilgi ve uygulama (Gençliğe Hitabedeki cümlelerin öğelerinin incelenmesi )

4.      Gençliğe Hitabe’deki kelime türleri, tamlama ve cümle çeşitlerinin incelenmesi

5.      Dilbilgisi konularının power point sunumlarının hazırlatılması

6.      ÖSS ile ilgili haber dosyası hazırlatılması

7.      Türlere göre seçme metinler ( Gezi yazısı – Deneme vb. )

8.      Konulu dosya çalışması ( Barış, toplum, vatan vb.)

9.      Cumhuriyet dönemi şiirlerinde dilbilgisi çalışması ( Han Duvarları – Tamlama Çalışması)

10.  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın power point sunusunun hazırlatılması

11.  Roman, hikâye veya şiir tahlilleri

12.  Dosya ve duvar gazetesi hazırlatma, sınıf dergisi çıkarma ( Belirli Gün ve Haftalar )

13.  Kendi seslerinden şiir ve konuşmaların derlenmesi (Kaset - CD) (Atatürk, Yahya Kemal, Âşık Veysel, Necip Fazıl, A.Nihat Asya vb.)

14.  Tiyatro izletilmesi ve yorumlatılması

15.  Soruşturma dosyaları hazırlatma ( Bir meslekten farklı kişilerle )

16.  Kim not (100) ister yarışması hazırlatılması ( Dönemlerine göre )

17.  Safahattaki manzum hikâyelerin nesre çevrilmesi

18.  Meşhur şiirlerdeki ses olaylarının incelenmesi

19.  Manzum hikâyelerin tiyatroya dönüştürülmesi

20.  Yöresel mani, türkü ve bilmecelerin derlenmesi

21.  Edebi sanatlar tanıtılıp ünlü şiirlerden örneklerle uygulama yapılması

22.  İnternetteki edebiyat dergilerinin tanıtımı

23.  Hikâye panosu hazırlatılması

24.  Şarkı sözlerindeki atasözleri ve deyimlerin araştırılması

25.  Yazar ve şairlerle alakalı biyografi çalışması, resimli panoları, duvar gazetesi hazırlatılması

26.  Dünyayı değiştiren güzel sözlerin haftalık olarak panolara asılması

27.  Kendi sesinden şiir kaseti hazırlatmak

28.  Riziko yarışması hazırlatılması

29.  Konular verilerek hakkında hikâye – deneme yazılması

30.  Türlerine göre şiir dosyası hazırlatılması

31.  ÖSS ’de çıkmış dilbilgisi soruların derlemesi ve incelenmesi

32.  Şiir levhalarının hazırlatılması

33.  Ziya Paşa’nın Terkib-i Bentlerindeki özlü sözlerin derlenmesi

34.  Şarkı sözlerindeki atasözleri ve deyimlerinin araştırılması

35.  Çevremizdeki yerleşim yerlerinin isimlerinin nasıl verildiğinin araştırılması

36.  Yazılı ve görsel medyada sıkça yapılan dil yanlışları ve anlatım bozukluklarının araştırılması

Edebî Metinler:

1.      Geleneksel Türk Tiyatrosunun incelenmesi

2.      Karagöz oyunu hakkında araştırma

3.      Modern Türk tiyatrosunun incelenmesi

4.      Hatıra türünün örneklerle tanıtımı

5.      Evliya Çelebi (Seyahatname) hakkında inceleme

6.      Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin incelenmesi

7.      Onuncu Yıl Nutku’nun incelenmesi

8.      Mektup hakkında bilgi – Edebi mektup yazma-

9.      Fotoğraflı gezi yazısı yazma

Dil Bilimi:

1.      Atatürk'ün dilimiz hakkındaki görüşleri

2.      Türkçe'den İngilizce’ye, İngilizce’den Türkçe'ye geçen kelimelerin tespit edilmesi

3.      Seçilen 15 kelimenin şematik olarak tarihi gelişimi

Orijinal dönem ödevi konuları:

1.      Tahta yapboz hazırlatma

2.      Edebiyat dergisi tanıtma

3.      Soru bankası taratma

4.      Röportaj kaseti (ailesiyle, mahalleliyle, vs)

5.      Ajanda doldurma

6.      Edebiyat dergisi veya bülten hazırlatma

7.      Derleme hazırlatma

8.      Şiir veya düzyazı yorumlama seçkisi (kendi yorum ve eleştirileriyle)

9.      Safahat’taki manzum hikâyeleri kendi ifadeleriyle hikâyeye çevirme

10.  Kitap okuma ve tanıtma (sunumla)

11.  Edebi mekânların (müze, şair evi, vs) gezilip tanıtılması

12.  Fotoğrafla sunum hazırlatma

13.  Şiir kaseti çıkarma (montaj olabilir)

14.  Şairler veya yazarlar takvimi hazırlatma

15.  Tiyatroya gidip yorum yazısı hazırlama, tanıtma, tiyatrocu ile röportaj

16.  Piyasadaki şarkı ve türkülerin sözleri meşhur şairlere ait olanları derleme ve CD hazırlatma

17.  Filme çekilmiş romanın bazı sahnelerinin resmedilmesi, resmin altına o bölümün tasvirinin yerleştirilmesi


DÖNEM ÖDEVİ KONULARI:

Lise–1 Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı:

1. Dosya ve duvar gazetesi hazırlatma ( Belirli Gün ve Haftalar )

2. Türk Edebiyatı Tarihinin şema olarak hazırlatılması

3. Kendi seslerinden şiir ve konuşmaların derlenmesi (Kaset - CD) (Atatürk, Yahya Kemal, Âşık Veysel, Necip Fazıl, A.Nihat Asya vb.)

4. Fotoğraflarla desteklenmiş Bursa'yı tanıtan gezi yazısı

5. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin beş alfabede pano haline getirilmesi

6. Sınıf dergisi çıkarmak

7. Tiyatro izletilmesi ve yorumlatılması

8. Söyleşi – röportaj çalışması ( Ünlü kişilerle )

9. Roman, hikâye veya şiir tahlilleri

10. Soruşturma dosyaları hazırlatma ( Bir meslekten farklı kişilerle )

11. Kim not ( 100 ) ister yarışması hazırlatılması ( Dönemlerine göre )

12. Safahattaki manzum hikâyelerin nesre çevrilmesi

13. Meşhur şiirlerdeki ses olaylarının incelenmesi

14. Manzum hikâyelerin tiyatroya dönüştürülmesi

15. Konulu dosya hazırlatma ( Vatan, edebiyat vb.)

16. Dilbilgisi konularının power point sunumlarının hazırlatılması

17. Yöresel mani, türkü ve bilmecelerin derlenmesi

18. Tiyatro ve Türk halk tiyatrosu hakkında bilgi

19. Edebi sanatlar tanıtılıp ünlü şiirlerden örneklerle uygulama yapılması

20. İnternetteki edebiyat dergilerinin tanıtımı

21. Hikâye panosu hazırlatılması

22. Şarkı sözlerindeki atasözleri ve deyimlerinin araştırılması

23. İnsan vücudunun deyimlerle ifadesi

24. Anneye, babaya mektuplar

25. Şiir panosu (Kız öğrenciler için)

26. Kitap tanıtım panosu (Sene boyunca her ay değişecek)

27. Sınıf dergisi çıkarmak

28. Günlük yazdırmak

29. Dosya ve duvar gazetesi hazırlatma ( Belirli Gün ve Haftalar )

30. Hikâye içerisinden kelime çeşitleri buldurma

31. Dilbilgisi konularının power point sunumlarının hazırlatılması

32. Kitap tanıtım panosu hazırlatma

33. Radyo tiyatrosu hazırlatma

34. Kendi çektiği fotoğraflar ve yorumları

35. Ödev ayları içerisinde gazetelerde çıkan konulu haber hazırlatmak

36. Deyimlerin fotoğraflanması

37. Atatürk şiirleri antolojisi hazırlatılması

Lise–2 Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı ve Edebî Metinler:

1. Yazar ve şairlerle alakalı biyografi çalışması, resimli panoları, duvar gazetesi hazırlatılması (Mehmet Akif, Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Cahit Sıtkı Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Peyami Safa, Halide Edip, Yunus Emre, Mevlana, Fuzuli, Karacaoğlan)

2. Güzel sözlerin ( Dünyayı değiştiren sözler )  haftalık olarak panolara asılması

3. Sınıf dergisi hazırlamak

4. Kendi sesinden şiir kaseti hazırlamak

5. Kim not ( 100 ) ister yarışması hazırlatılması ( Dönemlerine göre )

6. Dosya ve duvar gazetesi hazırlatma ( Belirli Gün ve Haftalar )

7. Riziko yarışması hazırlatılması

8. Dilbilgisi konularının power point sunumlarının hazırlatılması

9. Belli bir konu verilerek hakkında hikâye – deneme yazılması istenecek

10. Atebetül Hakayık ve Kutadgu Bilig eserlerinin tanıtılması ve kişisel gelişim kitaplarıyla ortak yönlerinin üzerinde durulması

11. Türlerine göre şiir dosyası hazırlatılması

12. Nutuk’ tan seçme sözler

13. ÖSS ’de çıkmış dilbilgisi soruların derletilmesi

14. Şiir levhalarının hazırlatılması

15. Ziya Paşa’nın Terkib-i Bentlerindeki özlü sözlerin derlenmesi ve yorumlanması

16. Şarkı sözlerindeki atasözleri ve deyimlerinin araştırılması

17. Çevremizdeki yerleşim yerlerinin isimlerinin nasıl verildiğinin araştırılması

18. Roman, hikâye veya şiir tahlilleri

19. Yazılı ve görsel medyada sıkça yapılan dil yanlışları ve anlatım bozukluklarının araştırılması

20. Şiir, hikâye gibi türlerde kelime çeşitlerinin incelenmesi

21. Gençliğe Hitabedeki kelime çeşitleri ve cümle incelenmesi

22. Ünlü kişilerin kendi seslerinden konuşmalarının veya şiirlerinin derlenmesi.( Atatürk, Yahya Kemal, Âşık Veysel, Necip Fazıl, Arif Nihat, Nazım Hikmet, Tevfik Fikret,  ...)

23. Tanzimat’tan günümüze edebiyat dönemi sanatçılarının resimlerle soy ağacının yapılması

Lise – 3 Türk Dili ve Edebiyatı:

1. Uygulamalı yazı türlerinin araştırılması ve örnek bir yazı yazdırılması

2. Dilin sosyolojik yönü üzerinde araştırma

3. Cümle öğeleri hakkında bilgi ve uygulama (Gençliğe Hitabedeki cümlelerin öğelerinin incelenmesi )

4. Gençliğe Hitabe’deki kelime türleri, tamlama ve cümle çeşitlerinin incelenmesi

5. Dilbilgisi konularının power point sunumlarının hazırlatılması

6. ÖSS ile ilgili haber dosyası hazırlatılması

7. Türlere göre seçme metinler ( Gezi yazısı – Deneme vb. )

8. Konulu dosya çalışması ( Barış, toplum, vatan vb.)

9. Cumhuriyet dönemi şiirlerinde dilbilgisi çalışması ( Han Duvarları – Tamlama Çalışması)

10. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın power point sunusunun hazırlatılması

11. Roman, hikâye veya şiir tahlilleri

12. Dosya ve duvar gazetesi hazırlatma, sınıf dergisi çıkarma ( Belirli Gün ve Haftalar )

13. Kendi seslerinden şiir ve konuşmaların derlenmesi (Kaset - CD) (Atatürk, Yahya Kemal, Âşık Veysel, Necip Fazıl, A.Nihat Asya vb.)

14. Tiyatro izletilmesi ve yorumlatılması

15. Soruşturma dosyaları hazırlatma ( Bir meslekten farklı kişilerle )

16. Kim not (100) ister yarışması hazırlatılması ( Dönemlerine göre )

17. Safahattaki manzum hikâyelerin nesre çevrilmesi

18. Meşhur şiirlerdeki ses olaylarının incelenmesi

19. Manzum hikâyelerin tiyatroya dönüştürülmesi

20. Yöresel mani, türkü ve bilmecelerin derlenmesi

21. Edebi sanatlar tanıtılıp ünlü şiirlerden örneklerle uygulama yapılması

22. İnternetteki edebiyat dergilerinin tanıtımı

23. Hikâye panosu hazırlatılması

24. Şarkı sözlerindeki atasözleri ve deyimlerin araştırılması

25. Yazar ve şairlerle alakalı biyografi çalışması, resimli panoları, duvar gazetesi hazırlatılması

26. Dünyayı değiştiren güzel sözlerin haftalık olarak panolara asılması

27. Kendi sesinden şiir kaseti hazırlatmak

28. Riziko yarışması hazırlatılması

29. Konular verilerek hakkında hikâye – deneme yazılması

30. Türlerine göre şiir dosyası hazırlatılması

31. ÖSS ’de çıkmış dilbilgisi soruların derlemesi ve incelenmesi

32. Şiir levhalarının hazırlatılması

33. Ziya Paşa’nın Terkib-i Bentlerindeki özlü sözlerin derlenmesi

34. Şarkı sözlerindeki atasözleri ve deyimlerinin araştırılması

35. Çevremizdeki yerleşim yerlerinin isimlerinin nasıl verildiğinin araştırılması

36. Yazılı ve görsel medyada sıkça yapılan dil yanlışları ve anlatım bozukluklarının araştırılması

Lise – 3 Edebî Metinler:

1. Geleneksel Türk Tiyatrosunun incelenmesi

2. Karagöz oyunu hakkında araştırma

3. Modern Türk tiyatrosunun incelenmesi

4. Hatıra türünün örneklerle tanıtımı

5. Evliya Çelebi (Seyahatname) hakkında inceleme

6. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin incelenmesi

7. Onuncu Yıl Nutku’nun incelenmesi

8. Mektup hakkında bilgi – Edebi mektup yazma-

9. Fotoğraflı gezi yazısı yazma

Dil Bilimi:

1. Atatürk'ün dilimiz hakkındaki görüşleri

2. Türkçe'den İngilizce’ye, İngilizce’den Türkçe'ye geçen kelimelerin tespit edilmesi

3. Seçilen 15 kelimenin şematik olarak tarihi gelişimi

Orijinal dönem ödevi konuları:

1. Tahta yapboz hazırlatma

2. Edebiyat dergisi tanıtma

3. Soru bankası taratma

4. Röportaj kaseti (ailesiyle, mahalleliyle, vs)

5. Ajanda doldurma

6. Edebiyat dergisi veya bülten hazırlatma

7. Derleme hazırlatma

8. Şiir veya düzyazı yorumlama seçkisi (kendi yorum ve eleştirileriyle)

9. Safahat’taki manzum hikâyeleri kendi ifadeleriyle hikâyeye çevirme

10. Kitap okuma ve tanıtma (sunumla)

11. Edebi mekânların (müze, şair evi, vs) gezilip tanıtılması

12. Fotoğrafla sunum hazırlatma

13. Şiir kaseti çıkarma (montaj olabilir)

14. Şairler veya yazarlar takvimi hazırlatma

15. Tiyatroya gidip yorum yazısı hazırlama, tanıtma, tiyatrocu ile röportaj

16. Piyasadaki şarkı ve türkülerin sözleri meşhur şairlere ait olanları derleme ve CD hazırlatma

17. Filme çekilmiş romanın bazı sahnelerinin resmedilmesi, resmin altına o bölümün tasvirinin yerleştirilmesi

 Newer news items:

 

Öğretmen - Öğrenci Girişi